Hurá, už jsme opět ve škole!

dubna 21, 2021

Prozatím formou rotační výuky, ale i za ni jsme velmi rádi, jsme se mohli vrátit do školy. Děti se těšily na spolužáky ve svých prvních třídách, protože jim během distančního vyučování moc chyběli. Začátkem dubna jsme se tedy dozvěděli dlouho očekávanou zprávu a netrpělivě jsme vyčkávali na ono kouzelné datum nástupu dětí do školy, které připadlo na 19. dubna.

Při on-line výuce jsme se každý den potkávali vždy v plném počtu, za což patří rodičům velké poděkování a obrovská pochvala za vstřícnou spolupráci. Leckdy pomáhali prarodiče i tety, někdy i starší sourozenci, pokud sami neměli distanční vyučování. Právě pro prvňáčky je učení z domu velmi náročné. Opravdovou běžnou výuku ve třídě nám distanční vyučování nikdy zcela nenahradí.

Nedávno jsem se účastnila webináře Výhody a nevýhody online výuky z pohledu nadaných žáků pod vedením zkušené a známé lektorky doc. PaedDr. Jany Škrabánkové, Ph.D., která nás ujistila, že v každé třídě jsou nadané děti, stačí je jen najít… A já Vám všem za sebe vzkazuji, že nadaní jsou všichni žáčci prvních ročníků. Jen považte, na podzim při první distanční výuce jsme se učili nová písmenka a dále pak slabiky. Nyní už bravurně sestavíme z písmen skládací abecedy celé věty a následně je pěkně a správně přečteme. Také se nám daří hezky psát, zvládáme obtížné přepisy slov i celých vět. O matematice ani nemluvě. Jsme prostě ŠIKULKY, jak se obvykle spolužáci v 1. E navzájem chválí. Určitě mi dají paní učitelky za pravdu, že jsme na svoje prvňáčky pyšné, viďte, milé kolegyně?

Závěrem mi dovolte všem žákům popřát bezproblémový návrat do školních lavic, pevné zdraví a mnoho hezkých společných zážitků se spolužáky.

Mgr. Andrea Švecová a paní učitelky 1. tříd

Touto cestou bych ráda poslala vzkaz všem svým umělcům.Nová informatika
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty