Hrátky s němčinou

listopadu 27, 2018

Žáci 8. a 9. ročníku mohli vyzkoušet svoji výřečnost v německém jazyce s mluvčí žijící v Rakousku. V rámci jazykové animace Tandem se dozvěděli zajímavosti o reáliích a o kulturních odlišnostech v německy mluvících zemích. Prostřednictvím pohybových aktivit si procvičili pozdravy a seznamování. A na závěr se naučili rozlišovat pokyny links, rechts, geradeaus, schnell nebo langsam, které využili při „řízení svého automobilu“.

Projekt byl příjemným zpestřením výuky a žáci se do tříd vraceli se spokojeným úsměvem na tváři.

Kateřina Pikulová

Adaptační pobyt třídy 5. AVíš, proč třídit baterie?
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty