Geometrie hrou

října 14, 2019

Naši druháčci hlouběji pronikají do výuky geometrie, a to především hravou formou. Z prvního ročníku rozeznávají rovinné obrazce (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh) a některá geometrická tělesa. Bezpečně už poznají krychli, kvádr, kouli a válec. V rámci rozšiřujícího učiva se seznamují s dalšími geometrickými tělesy (jehlan, kužel). Nyní se zaměřujeme na přesné rýsování přímých čar, většinou nám to jde dobře, ale někdy nás neposlouchá pravítko ani tužka…

Andrea Švecová a paní učitelky druhých tříd

                                                                                        

Vítání podzimu v PasohlávkáchVolby do školního parlamentu
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty