Exkurze k dějinám II. a III. odboje a k dějinám holocaustu

května 02, 2018

Tentokrát žáky společenskovědního semináře zavedlo poznání za moderními čs. dějinami do Prahy a Terezína. Ústředním motivem exkurze byl protinacistický a protikomunistický odboj. Při přípravě exkurze jsem se inspiroval pořadem „Krvavá léta“ spisovatele Jiřího Padevěta, který své diváky provádí místy spojenými s nejtemnější moderní historií (odkaz zde).

První zastávkou byla kasárna v Ruzyni, kde nacisté popravovali představitele českého odboje. Na tomto místě jsme si připomněli zástupce studentského hnutí, kteří byli zavražděni 17. listopadu 1939 a první generaci odbojové skupiny Obrana národa (gen. Vojta, gen. Bílý, pplk. Balabán). Na pietním místě se nachází restaurovaná zeď se stopami po kulkách, které ukončili život našich statečných předků.

Druhým místem bylo pietní místo v Praze – Kobylisích, kde nacistická diktatura popravila přes 500 Čechů. Uprostřed panelového sídliště se nachází velmi důstojné místo ke vzpomínání. Právě tady se protnuli příběhy odbojářů, které si často připomínáme na hodinách nebo přímo na exkurzích. Život tu nedobrovolně skončil pplk. Josefu Mašínovi, členu legendární odbojové skupiny Tři králové, gen. Aloisi Eliášovi, jedinému popravenému premiérovi v době 2. světové války, pravoslavným kněžím, kteří skrývali parašutisty v kostele v Resslově ulici, lidickým mužům, které nacisté nezavraždili přímo v Lidicích a mnohým dalším.

Poslední zastávkou prvního dne byl hřbitov v Praze – Ďáblicích, kde nacisté i komunisté házeli do šachtových hrobů pozůstatky svých odpůrců. Připomněli jsme si osudy gen. Heliodora Píky, číhošťského faráře Josefa Toufara, parašutistů bojujících o život v Resslově ulici, paní Zdeny Mašínové, Václava Švédy, Zbyňka Janaty aj. Nejemotivnější byl ovšem dětský hřbitov, kde jsou náhrobky jen několik dní starých obětí, které se narodili vězeňkyním komunistických káznic.

Druhý den ráno jsme se vypravili na Vinohradský hřbitov, kde jsme minutou ticha a kytkou uctili památku Václava Havla.

Následně jsme se přesunuli do Terezína, kde nás čekala prohlídka malé pevnosti Terezín, kterou nacisté využívali jako vězení pro své odpůrce. Prošli jsme si cely, samotky, nádvoří, sprchy a poznali na vlastní kůži tvrdé podmínky káznice pražského gestapa. Prohlédli jsme si propagandistický film, který líčil terezínské ghetto (velká pevnost) jako lázeňské město, kde mohou Židé v klidu žít a zemřít.  Na závěr jsme navštívili kolumbárium, krematorium a márnici.

Často se my, dospělí, pozastavujeme nad naší mladou generací, kterou nic nebaví. Troufnu si tomuto tvrzení oponovat. Na exkurzích vidím žáky, jak se zajímají o podrobnosti poutavých odbojářských příběhů, jak se dokáží vžít do osudů trýzněných, jak dokáží zapřemýšlet nad významem slov jako svoboda, odvaha či vztah k místu, kde žiji. Současná generace je určitě jiná než ty předchozí, ale rozhodně ne ztracená.

Fotografie jsou připraveny k nahlédnutí zde.

Navštívená místa Termín
Vídeň listopad 11
Kutná Hora, zámek Kačina  říjen 12
Terezín, Lidice, Říp duben 13
Budapešť říjen 13
Osvětim, Krakov říjen 14
Praha duben 14
Ležáky, Pardubice, Kunětická hora, Zelená hora duben 15
Prlov, Ploština, Luhačovice duben 16
Vojna u Příbrami, Lety u Písku, Písek, Tábor, Blaník září 16
Budapešť duben 17
Pečkárna, Resslova ulice v Praze, Lidice září 17
Kasárna Ruzyně, Kobyliská střelnice, Ďáblický hřbitov, Terezín duben 18
15. vydání školního časopisu V PohoDen Země
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty