Distanční výuka v naší škole

února 15, 2021

V těchto dnech už můžeme říct, že dobu strávenou na distanční výuce začínáme počítat ne na týdny, ale na měsíce. Ti, kteří doma mají žáčka nulté, první nebo druhé třídy tento problém nyní řešit nemusí. Ti starší ale denně místo do lavic usedají k počítači, tabletu či notebooku.

Média se snaží ukazovat, jak taková výuka probíhá, ale obraz je často velmi zkreslený. Pojďme tedy společně nahlédnout do systému distanční výuky na naší škole od jara 2020 až do současných dní.

Když loni v březnu byla škola ze dne na den uzavřena, nebyli jsme nikdo na takový způsob výuky připraveni. Přesto se každý učitel snažil se situací vyrovnat tak, aby svůj předmět mohl dětem přiblížit a předat jim to, co by měly znát. Vyučující se postupně za provozu seznamovali s různými aplikacemi, platformami a komunikačními nástroji, aby zvládli to, co lze z dnešního pohledu nazvat zahřívacím kolem.

Jakmile se blížil konec léta a učitelé se vrátili do školy na přípravný týden, začali jsme se základním školením, jak pracovat s tzv. Google učebnou. Cílem bylo využívat jen jednu zabezpečenou platformu. Správce ICT připravil všem žákům školní účty, rozšířili jsme také funkce programu Bakaláři a čekali jsme, co přinese podzim. Předpovědi druhé vlny se, bohužel, vyplnily a nyní stále pokračujeme v práci na dálku.

S tím, jak se prodlužuje doba domácí výuky, si klademe stále více otázek. Rozhodli jsme se proto, že se zkusíme zeptat přímo těch, kterých se to týká nejvíc – našich žáků. Na I. stupni jsme dali malý prostor i rodičům. Připravili jsme anketu s deseti jednoduchými otázkami a zde jsou některé postřehy z odpovědí žáků I. stupně (3. – 5. třída). Při porovnání distanční a prezenční výuky odpovídali žáci nejčastěji, že chodí radši do školy, protože jim chybí kamarádi a ve škole lépe pochopí učivo. Objevily se i dvě odpovědi, že distanční výuka vyhovuje víc než prezenční a jsou i takoví žáci, kterým je to jedno.

Při hodnocení předmětu, jehož výuka se žákům v distanční výuce líbí, je rozdíl mezi jednotlivými třídami i ročníky. Překvapivě hodně hlasů získala matematika, učivo se dětem zdá jednoduché. V jedné třídě na plné čáře zvítězila přírodověda a mezi oblíbenými předměty se objevila často i angličtina. Z variant, které shrnují, co se dětem nelíbí, vítězily ve všech třídách možnosti, že jim chybí kontakt se spolužáky, ale i s vyučujícími, často se také objevila odpověď, že chybí předměty, které se on-line nevyučují. Občas děti vzpomínaly, že by potřebovaly více procvičování a neumí si zorganizovat čas při samostudiu.

Jaké plusy dětem distanční výuka přináší? Variantu, že nemusí ráno tak brzy vstávat, zaškrtlo nejvíc respondentů a to napříč všemi třídami I. stupně. Z dalších možností získalo hodně bodů také využití počítače pro školní práci. Rovnoměrně jsou zmíněny varianty jako je plnění úkolů až mám čas, doma se na výuku lépe soustředím či využití nových metod výuky.

Technicky jsou děti vybaveny dobře. Je to i díky tomu, že škola dala k dispozici téměř 40 tabletů. V anketě většina odpovídala, že má PC, tablet či notebook s mikrofonem i kamerou, občas někomu chybí kamera a objevily se i odpovědi, že pracují přes mobilní telefon. Problémy přináší všem internetové připojení, protože většina odpovědí obsahovala, že signál je dobrý, ale občas vypadává. K výbornému připojení se hlásí jen nepatrné množství žáků.

Děti také mohly napsat, které předměty je nyní moc nebaví a proč. Předměty se liší, ale nejčastějšími důvody, proč tomu tak je, jsou složité učivo, přerušování připojení a občas chtějí někteří více procvičování. Na závěr byla umístěna otázka, zda se těší na to, až bude vyučování probíhat normálně. Většina dětí se těší, protože jim chybí spolužáci, učitelé, nebo obojí, ale často také podotýkají, že některé věci jako např. on-line testy či kvízy by měly zůstat zachovány.

V závěru ankety dostaly děti a rodiče malý prostor k vyjádření svých nápadů či hodnocení. Za všechny vybírám poděkování učitelkám, které se snaží dětem výuku zpestřit a udělat ji zajímavou, dále že výuka on-line není špatná, ale nemůže plně nahradit tu prezenční. Dlouhé sezení u počítače přináší i zdravotní problémy, chybí pohyb, a proto se těší do školy.

Výsledky ankety žáků na II. stupni jsou trochu jiné. Hned v reakcích na první otázku se odpovědi žáků 6. – 9. tříd liší. Nejvíce hlasů získala varianta, že ve škole je výuka lepší, protože to lépe pochopí a také se objevilo více odpovědí, že distanční výuka vyhovuje více než prezenční. I dětem na II. stupni chybí kamarádi   jsou zde v dost silném zastoupení i ti, jimž je to jedno.

Předměty, které se žákům v současné podobě líbí, se liší v každé třídě. Většinou mají vysoké hodnocení dějepis, zeměpis a přírodopis, ale překvapivě si dobře vede u mnoha dětí i matematika, český jazyk a angličtina. Nejvíce překvapilo vysoké hodnocení hodin výchovy k občanství v šestých třídách, protože tento předmět byl dle pokynů MŠMT nyní trochu upozaděn. Toto ocenění patří především vyučující, protože děti chválí především styl výuky a náplň hodin.

Starším žákům na on-line výuce nejvíc chybí předměty, které se nyní nevyučují, jsou pouze ve formě samostudia či se zadávají dlouhodobé úkoly. Teprve na druhém místě jsou chybějící kontakty se spolužáky a s vyučujícími. Často se objevila i varianta, že by chtěli mít méně on-line hodin, přestože ve škole je výuka mnohem delší.

Druhostupňoví žáci odpovídali na otázku, co se jim nejvíc na distanční výuce líbí, trochu jinak než mladší. Vyzdvihují, že se doma mohou lépe soustředit a také to, že úkoly plní, až mají čas. Pozdější ranní vstávání je také zajímavým bonusem, ale ještě více si cení menšího počtu on-line hodin než má rozvrh prezenční výuky.

Technické vybavení je trochu odlišné, více žáků pracuje přes mobilní telefon, i tak však převládá množství těch, co mají PC s mikrofonem a kamerou. Přesto se starší žáci neradi ukazují na obrazovce, víc se ostýchají a učitelé to mají těžší, protože celou hodinu mluví jen s „avatary“.

Internetové připojení vychází v hodnocení stejně jako u mladších žáků. Zajímavý je závěr ankety, kdy žáci se do školy těší, ale hodně jich chce, aby zůstaly zachovány kvízy, on-line testy apod. Objevuje se zde i stesk, že některé hodiny jsou často přerušovány výpadky internetu a pak učivu nerozumí. Někteří sebekriticky přiznávají, že těžší předměty jim nešly ani ve škole a nejdou jim ani teď, ale není to distanční výukou.

Děkuji všem, kteří se ankety zúčastnili. I pro nás je důležitá zpětná vazba. Učitelé tráví daleko víc času přípravami, chystají kvízy, hry, on-line testy a přemýšlejí, jak učivo vysvětlit, ale i vyzkoušet znalosti. Oprava všech digitálně zaslaných úkolů a písemek zabere daleko víc času, než při běžném provozu. Všem za to velmi děkuji.

Ing. Hana Konečná, zástupkyně ředitele školy

Ve škole se stále něco dějePoděkování ředitele školy
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty