Dětský klub

června 13, 2017

V letošním školním roce měla naše škola možnost využít dotačního programu podpory zaměstnanosti a ve spolupráci s MÚ Pohořelice nabídla rodičům tzv. dětský klub. Jedná se o bezplatné hlídání dětí po vyučování s možností pobytu až do 18 hodin. Díky tomu jsme pak mohli nabídnout více míst ve školní družině, protože některé děti chodily právě do dětského klubu. Kromě toho jsme získali dotaci na nové hrací prvky, které jsou umístěny na školním dvoře v budově na Lidické, pro děti ze školního klubu byla připravena také zábavná vystoupení.

Každá novinka však mívá i nějaké nevýhody a v tomto případě se ukázalo, že nejtěžší na realizaci a dodržení podmínek projektu je shromažďování všech potřebných dokumentů, především pak potvrzení od rodičů, kterými dokládají vázanost na trh práce. Potvrzení a smlouvy bylo nutné vyplnit a podepsat několikrát kvůli monitorovacím zprávám a v současné době probíhá poslední etapa jejich sesbírání.

V dalším školním roce hodláme opět tuto službu nabídnout rodičům dětí z I. stupně, protože i přes výše uvedené problémy se tato dětský klub osvědčil.

Velmi děkujeme p. Ing. Haně Mlýnkové z MÚ Pohořelice za trpělivost a vytrvalost při shromažďování, třídění a vyhodnocování všech nezbytných písemností. Vám rodičům, kteří jste nám potvrzení dodávali a ještě dodáte, děkujeme také. Občas zaznívala slova, že byste raději zaplatili měsíčně 200 Kč za družinu, než podstupovali tuto „papírovou“ anabázi, ale věřte, bez dětského klubu bychom nemohli všem požadavkům vyhovět kvůli kapacitě školní družiny.

Hana Konečná

Květen v PasohlávkáchPohořelice Slavnosti města
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty