Desatero pro rodiče předškoláka

Březen 01, 2019
Desatero předškolního dítěte Klíčové kompetence závislé na zrání organism a na prostředí a učení Základní pilíře vzdělání
1. Praktická samostatnost (fyzický rozvoj a pohybová koordinace, sebeobsluha) Odolnost proti zátěži Učit se být samostatným spokojeným budoucím prvňáčkem
2. Sociální informovanost (orientace v prostředí, v okolním světě i praktickém životě) Rozlišování různých rolí a diferenciace chování, které je s nimi spojeno Učit se žít společně v rodině, ve škole atd.
3. Citová samostatnost (emoční stabilita, schopnost kontrolovat a řídit své chování) Emoční stabilita Učit se jednat jako opravdový budoucí školák
4. Sociální samostatnost (soužití s vrstevníky, uplatnění se ve skupině vrstevníků, komunikace, spolupráce) Respektování běžných norem chování i hodnotového systému Učit se žít společně podle stanovených pravidel
5. Výslovnost, gramatická správnost řeči, slovní zásoba, bezproblémová komunikace Úroveň verbální komunikace Učit se být rovnocenným partnerem v komunikaci
6. Lateralita ruky, koordinace ruky a oka, držení tužky Lateralizace ruky, motorická a senzomotorická koordinace a manuální zručnost Učit se být zručným a šikovným školákem
7. Diferencované vnímání (sluchová a zraková analýza a syntéza) Sluchová a vizuální diferenciace Učit se poznávat svět kolem sebe
8. Logické a myšlenkové operace (porovnávání, třídění, řazení, číselné představy, řešení problémů) Myšlení na úrovni konkrétních logických operací Učit se poznávat a o věcech kolem sebe přemýšlet
9. Záměrná pozornost, úmyslná paměť pro učení Kvalitnější záměrná koncentrace pozornosti Učit se poznávat a chtít se učit
10. Pracovní chování, soustředěná pracovní (učební) činnost, záměrné učení Autoregulace založená na vůli a spojená s vědomím povinnosti Učit se jednat jako žák, který rozlišuje hru, učení a práci

 

čerpáno z http://pracovnisesity.raabe.cz/kdy-je-dite-zrale-a-kdy-je-pripravene-na-vstup-do-skoly

Zápis k povinné školní docházceVystoupení dětí ze ŠD Pasohlávky na MYSLIVECKÉM PLESE
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty