Den Země

května 03, 2018

Ve středu 25. 4. se na druhém stupni naší školy uskutečnil projektový „Den Země“. Žáci pracovali po třídách v tříčlenných skupinkách. Do vymýšlení a vedení stanovišť byli aktivně zapojeni žáci devátých ročníků a přírodovědného kroužku, což se velmi osvědčilo.

Žáci šestých a sedmých ročníků se střídali v mikroskopování, pozorovali živé i neživé přírodniny, prováděli jednoduché pokusy s vodou, luštili přírodovědné rébusy, třídili odpad, hráli přírodovědného Kahoota nebo sestavovali rodové a druhové názvy organismů.

U osmých a devátých ročníků se kladl důraz na první pomoc. Všichni „prošli“ programem Hobit a vyzkoušeli si, zda jsou schopni rozpoznat mozkovou mrtvici či srdeční infarkt. Další stanoviště byla zaměřená na odpady formou AZ kvízu, zápolilo se v přírodovědném Kahootu, rozpoznávaly se vůně, luštily se vodní šifry nebo se testovala orientace žáků. Vyvrcholením celodenního zápolení byla QR kódovaná s využitím tabletů.

Žáci se nejen pobavili, ale doufám, že získali spoustu nových dovedností nejen o ochraně životního prostředí, ale i o životě jako celku.

Exkurze k dějinám II. a III. odboje a k dějinám holocaustuDen Země – vlastivědná exkurze za zvířátky
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty