Další Erasmus+ je podán

května 18, 2021

V současné době naše škola podala novou přihlášku do programu Erasmus+, zaměřeného na školní vzdělávání. I když termín k podání žádosti byl velmi krátký a odeslání se neobešlo bez technických problémů, nakonec se podařilo žádost odeslat. A na co bude nový grant zaměřen, pokud se podaří ho získat?

  1. Podpora implementace výuky IT (kurz digitálních her a virtuální reality v Barceloně).
  2. Rozšíření znalostí a zlepšení metod výuky angličtiny, oživení jazykových dovedností a hlubší poznání kulturního dědictví Irska (dvoutýdenní jazykové kurzy v Dublinu pro vyučující Aj)
  3. Získání znalostí o metodě CLIL a její alespoň částečné zavedení do výuky (kurzy CLIL pro I. stupeň na Tenerife a CLIL pro učitele TV v Irsku)
  4. Zlepšení znalostí cizích jazyků u ostatních vyučujících alespoň o jeden stupeň v rámci CEFR (jednotýdenní kurz Nj v Berlíně a několik dvoutýdenních kurzů Aj v Dublinu)

Nyní budeme čekat, jestli se podaří grant v celkové výši 45.755 € získat. Pokud ano, projekt zahájíme 1. září 2021 a potrvá 17 měsíců.

Ing. Hana Konečná

Víte, co je Opernice?Jsme blízko k nové učebně přírodních věd pro žáky II. stupně
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty