Čtenářská dílna

Září 29, 2015

Dílna čtení je systém práce, který pomáhá žákům v tom, aby se stali skutečnými čtenáři, je dobrá k našemu „rozečtení“, ke zlepšení a kultivaci čtenářských zájmů a čtenářských dovedností. Je uskutečňována v rámci hodin českého jazyka, většinou probíhá pravidelně jednou za týden. Žáci si vyberou vlastní knihu, ze které si soustředěně čtou 20 – 30 minut, pracují individuálním tempem.

O své knize a o pocitech, které žáci při čtení mají, mohou diskutovat s ostatními. Dílna čtení má velký vliv na utužení třídního kolektivu. Při rozhovorech o četbě se setkávají vždy nové dvojice žáků a tím dochází k jejich lepšímu vzájemnému poznávání.

Také naše třída se zapojila do projektu. Poprvé jsme si s dětmi četli v tzv. Čtenářské dílně v pátek 25. září. Hodinu jsme zahájili společně v kruhu mimo lavic. Nejdříve jsme si vysvětlili pravidla „čtecí hodiny“, řekli jsme si také o knize, ze které budou děti číst. Pak už si každý našel příjemné místo ve třídě a začal číst připravený komiksový příběh. Ze začátku měly děti vydržet 15 minut soustředěného čtení. Po uplynulé době si ve dvojicích sdělovaly své zážitky z přečteného textu a také jsme si o příběhu povídali všichni. Nakonec děti dostaly pracovní list, v němž musely využít znalostí z přečteného příběhu a správně doplnit text. Dětem se hodina líbila a už se těší na příští týden. Tentokrát si každý žáček přinese svoji vlastní oblíbenou knihu.

Přidat komentář
Škola očima fotografaDopravní výchova

Přidejte Váš komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty