Čtenářská dílna

září 29, 2015

Dílna čtení je systém práce, který pomáhá žákům v tom, aby se stali skutečnými čtenáři, je dobrá k našemu „rozečtení“, ke zlepšení a kultivaci čtenářských zájmů a čtenářských dovedností. Je uskutečňována v rámci hodin českého jazyka, většinou probíhá pravidelně jednou za týden. Žáci si vyberou vlastní knihu, ze které si soustředěně čtou 20 – 30 minut, pracují individuálním tempem.

O své knize a o pocitech, které žáci při čtení mají, mohou diskutovat s ostatními. Dílna čtení má velký vliv na utužení třídního kolektivu. Při rozhovorech o četbě se setkávají vždy nové dvojice žáků a tím dochází k jejich lepšímu vzájemnému poznávání.

Také naše třída se zapojila do projektu. Poprvé jsme si s dětmi četli v tzv. Čtenářské dílně v pátek 25. září. Hodinu jsme zahájili společně v kruhu mimo lavic. Nejdříve jsme si vysvětlili pravidla „čtecí hodiny“, řekli jsme si také o knize, ze které budou děti číst. Pak už si každý našel příjemné místo ve třídě a začal číst připravený komiksový příběh. Ze začátku měly děti vydržet 15 minut soustředěného čtení. Po uplynulé době si ve dvojicích sdělovaly své zážitky z přečteného textu a také jsme si o příběhu povídali všichni. Nakonec děti dostaly pracovní list, v němž musely využít znalostí z přečteného příběhu a správně doplnit text. Dětem se hodina líbila a už se těší na příští týden. Tentokrát si každý žáček přinese svoji vlastní oblíbenou knihu.

Přidat komentář
Škola očima fotografaDopravní výchova

Přidejte Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty