Čtenářská dílna v první třídě

října 20, 2015

Třídy 1. A a 1. C se zapojily do projektu Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Cílem zavedení Čtenářské dílny do českého jazyka a literatury je zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.

Škola nemůže zcela nahradit nejpřirozenější cestu ke čtenářství – přítomnost blízké osoby, ke které má dítě vztah, jež ho uvede do světa knih prostřednictvím předčítání, společného čtení, povídání si o přečteném. Většinou nemůže ani konkurovat příjemnému domácímu místu ke čtení. Škola má však jednu výraznou výhodu – umožňuje žákům pravidelně se setkávat se svými vrstevníky a prostřednictvím dynamiky ovlivňovat jejich způsob učení. V dílnách čtení se postupně vytváří čtenářské společenství, v němž se žáci dělí o emoce a myšlenky, nabízejí si knihy a využívají čtení pro myšlení, rozhovory i psaní vlastních textů. Dílna čtení je celoroční systém práce, který pomáhá žákům v tom, aby se z nich  stali skuteční čtenáři.

V pátek 2. 10. 2015 se v prvních třídách uskutečnily první (dvě) čtenářské dílny.

Co bylo jejich obsahem?

  • Seznámení se s pravidly čtenářské dílny (pro snazší pochopení je máme vyjádřeny pomocí symbolů)
  • Zjištění, jakou pohádku budeme poslouchat, „ číst“ a měnit– jednoduchá skládačka, kterou děti složily, byla nápovědou pro název pohádky
  • Poslech pohádky– na koberci, v poloze, která jim vyhovovala, si děti vyslechly pohádku O Červené karkulce, kterou napsali bratři Grimmové
  • Vyprávění podle obrázků – každá skupina nejdříve správně seskládala obrázky z pohádky podle časové posloupnosti a pak si každý žák vybral 1 nebo 2 obrázky, ty si nejdříve sám „přečetl“ a pak převyprávěl ostatním
  • Plnění úkolů v pracovním listu (PL)– odpovídali na 3 otázky
  • Čtení s předvídáním– žáci se zamýšleli nad změnou pohádky, zápornou postavu zaměnili za kladnou, změnu děje vyjádřili kresbou obrázku (zatím neumíme psát)
  • Prezentace svého názoru a odůvodnění– před svými spolužáky zdůvodňovali, proč se pro své pokračování takto rozhodli
  • Hodnocení – žáci provedli hodnocení v PL, závěrečné hodnocení na koberci

Zatím neumíme číst, ale učíme se naslouchat, vyprávět, sdělovat své pocity, názory, a to není málo. V druhém pololetí již budeme začínající čtenáři a budeme číst své nebo vypůjčené knihy a budeme mít již vlastní požitek z přečteného. Budeme moci i uskutečnit krátké zápisy o tom, co čteme nebo co si myslíme. Prozatím jsme na začátku, ale doufám, že cesta k našemu čtenářství bude děti bavit a budou se na tyto hodiny těšit.

Marie Bednářová, Andrea Švecová

Přidat komentář
Fotky 1. CZvířata

Přidejte Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty