Co už umí prvňáček

března 18, 2019

Ptáte se, co umí prvňáček v březnu? Je až s podivem, jak velký pokrok každý z jednotlivých žáčků od září udělal. Z dítěte soustředěného na sebe, vlastní hru a potřeby, se pomalu stává školák, který vnímá ostatní, dokáže je tolerovat. Dokáže naslouchat dospělým i spolužákům, diskutuje a říká vlastní myšlenky před ostatními. Socializace v rámci výuky je největším úkolem učitele první třídy, dlouhodobým a v podstatě nikdy nekončícím procesem školní práce.

K drobným úspěchům patří čtení od slabik k větám a především pochopení jejich významu. Po malých krůčcích se tak dětem otevírá svět psaných slov a pro malé školáky je to jako dobrodružství při odhalování tajemství znaků a jejich smyslu. Dokáží již zapsat správně, to, co slyší a přepsat to, co vidí. Každé z dětí postupuje individuálním tempem, ale plán, který každý učitel má v jednotlivých předmětech, je plněn úspěšně.

Děti velmi milují matematiku, ve které se střídá mnoho činností. Denně se těší a tak tedy počítáme již do patnácti. Dokáží samy vyřešit slovní úlohu, poradí si s logickými úkoly a sčítat a odčítat dokáží poměrně hbitě. Ve výuce se hra střídá se soustředěnou činností a využíváme i interaktivní tabuli s pestrou nabídkou materiálů. Prvouka je seznamuje se světem, tradicemi a přírodou kolem nás. I zde si poradí, umí vyjmenovat měsíce, mláďata i jarní květiny. Poznávají lidské tělo i zdravý životní styl.

To vše jednou za měsíc shrneme v tzv. daltonské výuce, jejíž styl vychází ze spolupráce a samostatnosti při řešení úkolů. Během této „hry“ si umí pomáhat a radit, postupují k společnému cíli a jsou za to hodnoceni jinak než známkami.

Proces výuky je složitá cesta, ale společně s rodiči, kteří jsou nedocenění pomocníci a rádci svých dětí, je to cesta víceméně snadná a radostná. Pokud má třída tolerantní a chápavé rodiče a fajn učitele, tak není nic, co bychom nezvládli. Držte nám pěsti, abychom ty další měsíce zdolali také tak šikovně.

Mgr. Stanislava Zelinková, třídní učitelka 1.B

Páťáci v opeřeLyžařský kurz 2019
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty