Co se děje ve školní družině?

června 12, 2019

V současné době navštěvuje školní družinu v Pohořelicích 185 dětí, další žáci chodí do družiny v Pasohlávkách.

Během celého školního roku pořádáme pro naše žáky různorodé aktivity, například divadelní představení či kouzelnická vystoupení. Často se akcí účastní i Dětský klub. Kvůli omezeným prostorovým možnostem s radostí zavítáme i mimo objekt školy.

Ráda bych poděkovala místní knihovně, kterou jsme s dětmi po celý školní rok každý měsíc navštěvovali u příležitosti čtenářských odpolední. V říjnu ji navštívila v rámci Týdne knihoven všechna oddělení družiny. V březnu Měsíci čtenářů pak byly pro děti přichystány tematické besedy.

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Benkovičovi za možnost návštěvy výstav pořádané muzejním spolkem. V říjnu loňského roku jsme zavítali na expozici u příležitosti 100. výročí vzniku republiky a v čase Vánoc a Velikonoc zase na výstavy spojené s touto tematikou. Během zmíněných svátků navíc připravuje ZUŠ tvořivé dílničky, kterých se účastní zájemci nejen ze školní družiny.

Velké díky patří také paní Cirhanové ze Střediska volného času, neboť pro naše děti připravila výtvarná tvoření. Jsme velmi rádi za možnost navštívit „Tyršovku“, kde se děti na přilehlé zahradě mohou dosyta vyskotačit. Na našem školním dvoře jsou dokončovány stavební práce, a tak vítáme každou příležitost vydovádět se na čerstvém vzduchu.

Z našich nedávných aktivit bych ráda zmínila například úklid parku u příležitosti Dne Země nebo vítání jara vynášením Morany, kterou si děti samy vytvořily. Zapálenou figurínu pak pustily po řece Jihlavě. Proběhla také Šipkovaná – hledání pokladu, která u dětí měla velký úspěch.

A co nás čeká nyní? Návštěva hasičského sboru a na programu máme také odpolední výlet po okolí Pohořelic.

Ještě jednou děkujeme všem výše jmenovaným za zpestření naší činnosti a budeme se těšit na naše další setkání.

Milena Kánovičová

20. vydání školního časopisu V PohoPáťáci slaví postup do republikového finále
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty