Co je u nás nového?

září 16, 2022

Milí žáci,

vítáme vás všechny ve škole. Upravili jsme pro vás náš školní vzdělávací program, který nám všem přinese mimo jiné i nové zážitky. V posledním srpnovém týdnu jsme si rozvrhli větší akce, které pro vás chystáme. V předvánočním čase se vy, nejmladší, sejdete spolu se svými rodiči na vánočních dílnách ve škole na Lidické ulici. Nulťáci s prvňáky si pro své maminky v druhém pololetí ještě přichystají vystoupení ke Dni matek. Se žáky 4. a 5. ročníku připravíme vánoční jarmark pro rodiče. Čtvrťáci se mohou těšit na týdenní pobytovou školu v přírodě. Páťáci budou mít týdenní terénní cvičení na Pohořelicku, kde budou poznávat svůj místní region. Šesťáci opět vyrazí na třídenní adaptační pobyt, sedmáci zase na tolik oblíbený lyžařský výcvikový kurz. Osmáci budou rozvíjet své dovednosti na týdenním terénním cvičení. Deváťáky vezmeme na vzdělávací exkurze k moderním dějinám a od října se nejstarší z vás začnou připravovat na taneční vystoupení na školním plese. Velkým tématem našich příprav byl absolventský večer, který se v loňském roce opravdu povedl, a proto se na něj můžete těšit i v letošním školním roce. Velkou událostí minulého školního roku byla i vzdělávací konference pro pedagogické pracovníky z Pohořelicka. Ohlasy na semináře našich učitelů byly opravdu velké, proto jsme se rozhodli, že uspořádáme tuhle akci znovu. Je moc příjemné slyšet od kolegů z jiných škol slova uznání naší práce. Pokračujeme v rozvoji vašich digitálních kompetencí. Jelikož jsme se naplno zapojili do výuky nové informatiky, byli jsme podpořeni finančně z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dokončili jsme nákupy pomůcek v hodnotě téměř 800 000 Kč. Pořídili jsme programovatelné robotické stavebnice VEX, se kterými se budete setkávat na hodinách informatiky už od třetí třídy. Zakoupili jsme další 3D tiskárnu. Potkáte se s ní na praktické výuce ve školních dílnách. Nejprve si na počítači namodelujete výrobek a poté ho pošlete do 3D tisku. Velkou výzvou, kterou chceme přinášet do hodin, je virtuální realita. Budete moci pozorovat modely buňky, plavat mezi žraloky nebo se projít New Yorkem. Momentálně přemýšlíme, jak smysluplně tento nástroj ve výuce využít. Chceme, aby vás škola bavila a měli jste i po letech na co vzpomínat.

Pěkný školní rok!

Mgr. Lukáš Mertlík, zástupce ředitele školy

Cestování prázdninami nekončíPoprvé ve školní lavici
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty