Co je nového v pohořelické škole?

března 18, 2019

Co je nového v pohořelické škole?

Pan ředitel se naplno věnuje dokončení prací na Paarově zámečku, kde už v září přivítáme žáky. Historická budova naplno ožije současností. V rekonstruovaných prostorech nabídneme žákům podmínky pro moderní vzdělávání. Ve třídách a kabinetech se právě chystají interaktivní tabule, dvacet nových dotykových počítačů, akvárium, terárium, internetové a telefonní připojení, zabezpečení vstupů. Na plné obrátky se také rozjela stavba nové školní budovy na Dlouhé. Jistě jste si všimli obřího jeřábu, který ční nad školou.

U našich nejmladších žáků jsou v poslední době hlavním tématem umělecké soutěže. Recitační a pěvecké mají za sebou třídní a školní kola. Vítězové se již těší do kol okresních. Do Pohořelic se chystá Majda z Kouzelné školy, na kterou se mohou těšit žáci nultých a prvních tříd. Dětem ze školní družiny obohatil program kouzelník Waldini a divadlo Koráb s pohádkou.

Na druhém stupni se žáci věnují sportovním a vědomostním soutěžím. Olympiády z dějepisu, zeměpisu, českého jazyka a anglického jazyka mají za sebou okresní kola. Martin Kříž dosáhl velkého úspěchu, když skončil na postupovém 4. místě v dějepisné olympiádě. Před Martinem se umístili pouze žáci gymnázií. Fotbalisté postupují do okresního kola v Ivančicích, basketbalisté se chystají na své turnaje, gymnastky také pilují svá vystoupení na soutěže. Tradiční turnaje budou také ve vybíjené. Mažoretky mají kalendář doslova nabitý vystoupeními na Pohořelicku. Žáci druhého ročníku ukončili plavecký výcvik a nyní s výukou ve zrekonstruovaném bazénu v Hustopečích začali třeťáci.

Škola v Pohořelicích je také o informačních technologiích. Digitální gramotnost je pro dnešního člověka velmi důležitá. Žáci na Dlouhé se mohou těšit na novou „malou“ počítačovou učebnu se 17 výkonnými počítači, kterou využijí nejen na vyučovacích hodinách, ale také na kroužcích školního klubu. Další třídy druhého stupně dostaly interaktivní projektory.

V posledních měsících se prohloubila spolupráce s MAS Podbrněnsko, která finančně podpořila některé činnosti školy. Žáci na prvním stupni dostali elektronické klávesy pro rozvoj svých hudebních dovedností, dílny byly vybaveny novými pájkami a bruskami, přírodovědné kroužky získaly elektronická čidla na měření PH a teploty, učitelé oceňují moderní prezentér do výuky, tvořiví žáci a učitelé mají nové šablony k big shotu, školní knihovna byla obohacena o nové knižní tituly, které využijí žáci při psaní absolventských prací. Děkujeme za podporu.

Pokračujeme ve spolupráci s naším bývalým žákem Danielem Kratochvílem, který nám zdobí chodbu animacemi. Ústředním tématem jeho kreseb jsou mezníky našich moderních dějin. Na chodbě se tak můžete potkat s prezidentem Masarykem, smutnícím Edvardem Benešem z roku 1938, hořícím autem Heydricha či demonstrací ze srpna roku 1968.

Velké množství akcí na žáky ještě čeká. Na konci dubna podnikneme výpravu s podtitulem „Po stopách Silver A a ležáckou tragédií“, kde budeme mapovat činnost protinacistického odboje ve východních Čechách. Osmáci vyrazí na týden do Jedovnic na terénní cvičení v Moravském krasu. V posledním týdnu školního roku se již pošesté představí žáci se seminárními a absolventskými pracemi v kongresovém sále Městského úřadu v Pohořelicích.

Naší snahou je poskytnout dětem širokou vzdělávací nabídku v moderním a přívětivém prostředí.

Mgr. Lukáš Mertlík

Okrskové kolo v kopanéPříprava na první třídu
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty