Cesta do pravěku

listopadu 05, 2018

Žáci šestých ročníků se vydali na cestu do pravěku. Od září totiž mají nový předmět dějepis, jehož prvním hlavním tématem jsou právě nejstarší dějiny lidstva. Žáci 6. B a 6. C si poznatky o pravěku nabyté v hodinách dějepisu doplnili vlastním „archeologickým výzkumem“, kdy každý musel vypátrat základní informace o zadaných archeologických památkách a zpracovat je do formy referátu.

Následně celý tematický blok byl zakončen mini projektem, na kterém žáci pracovali v hodinách výtvarné výchovy. Děti se převtělily do pravěkých lidí, kreslily na stěny jeskyně a lovily mamuta. Vzniklé výtvory jsou velmi zdařilé a téměř autentické.

Díky rozvíjení mezipředmětových vztahů dochází k upevnění a prohloubení vědomostí žáků, proto budeme v této spolupráci pokračovat. Již teď se těšíme na další téma, tentokráte ze starověkého Egypta.

Za výtvarnou výchovu Mgr. Veronika Šťastná

Za dějepis Mgr. Tamara Novosáková

Průzkum k mezníkům čs. dějin 20. stoletíŽivá vlajka jako dar k výročí republiky
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty