Cesta do Polska

června 10, 2019

Ve dnech 15. 5. – 18. 5. 2019 jeli někteří žáci 5. a 6. tříd na výměnný pobyt do Polska.

Naše cesta začala v autobuse. Naposledy jsme zamávali rodičům a jeli jsme. Cesta byla docela dlouhá, ale s pár zastávkami jsme dojeli až do družebního města Poraj. Tam jsme se poprvé seznámili s dětmi z Poraje. Přivítala nás na městském úřadě paní starostka a ředitelka školy. Vyměnili jsme si plyšáky.

Naobědvali jsme se ve školní jídelně, po obědě nám ukázali jejich školu. Báli jsme se, že jim nebudeme rozumět, ale polský jazyk je našemu dost podobný a něco jsme zvládli anglicky. Pak jsme odjeli do Osikové doliny, tam vyrábí z plátků dřeva všemožné ozdoby, květiny, zvířátka, klobouky. Zde jsme si také sami vyrobili sovičku z plátků dřeva na památku. S hotovým výrobkem jsme nasedli do autobusu a pro dnešek se rozloučili s Poláky. Jeli jsme na hotel, rozdělili se do pokojů a tam jsme se i navečeřeli. Celkem unaveni jsme šli spát.

Druhý den začal velmi brzy, protože hned po snídani (byla moc dobrá – formou bufetu) jsme nasedli do autobusu, ve kterém už seděli polští kamarádi, a jeli jsme do Krakova. Je to pěkné město, na náměstí jsme měli rozchod na nakoupení suvenýrů a na nakrmení holubů. Ti nás samozřejmě fascinovali snad ještě víc než samotné náměstí. Odtud jsme odjížděli do solného dolu. Solný důl, ve kterém se už dnes netěží, je teď turistickým muzeem. Jeli jsme vláčkem, viděli jsme vizualizaci, jak to v dolech kdysi vypadalo, mohli jsme si také vyzkoušet, jak se dříve důl odvětrával. V dole byla také kaple, jídelna, ve které jsme obědvali, a tělocvična se skluzavkou. Při odchodu jsme si mohli zakoupit různé suvenýry (hlavně sůl). Celkem jsme v podzemí byli 4 hodiny. Pak už jsme jeli na hotel, kde jsme se stejně jako první den navečeřeli a šli spát.

Další den začal zase chutnou snídaní a pak výjezdem do Čenstochové. Je to poutní místo. Prošli jsme kostel, prohlédli si památky, muzeum. Nakupovali jsme suvenýry. To už jsme byli celkem nervózní, protože po návratu si nás u školy převzali polští rodiče a odvezli si nás domů. Každý měl jiný program, ale druhý den ráno se nikomu nechtělo domů. Byli moc příjemní a milí.

Ve škole jsme si potom předali dárky od paní starostky a poté jsme se už bohužel museli rozloučit. Některým nám ukáply i slzy. Cesta domů už pak ubíhala rychle. Rodiče na nás netrpělivě čekali.

Všichni se těšíme na příští rok – polští kamarádi přijedou k nám.

                                                                        Kateřina Kudrnová, 5. A

Nádherná Praha stověžatáNovinky z pralesa
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty