Badatelsky orientovaná výuka

Říjen 10, 2018

S tímto typem výuky jsem se seznámila na jednom z mnoha seminářů. Lišil se tím, že představil nový způsob výuky, který je pro žáky zábavný. Žáci si sami najdou, co chtějí zkoumat, stanoví si otázku, vyřeší ji a obhájí. Využívají přitom různé metody – pozorování, pokus, práce s technikou, simulace, sběr dat.  Základem všeho je ovšem motivace.

Naším prvním tématem bádání v přírodovědném kroužku byli bezobratlí živočichové na podzim. Žáci si stanovili otázku, kolik najdou létajících a kolik lezoucích druhů hmyzu. Protože bylo slunečno a velmi teplo, hmyzu bylo kolem školy plno. Stanovená hypotéza zněla, že více najdou létajícího hmyzu, a to 60 %. Pozorovali, pracovali s určovacími klíči a fotili vše, co bylo alespoň 3 sekundy nehybné. Hypotéza se sice nepotvrdila, ale létajícího hmyzu bylo doopravdy více, a to v poměru 8:6. Výsledný graf to potvrzuje.

Mikroskopování bez mikroskopuPodzimní tvoření v přípravném ročníku
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty