Adaptační pobyt třídy 5. A

listopadu 27, 2018

Žáci třídy 5. A se zúčastnili víkendového adaptačního pobytu. V prostorách Střediska volného času na ulici Tyršova společně strávili tři dny plné her a aktivit zaměřených na spolupráci a vzájemné poznání sebe i spolužáků. Cílem programu vedeného zkušenými lektory Pedagogicko – psychologické poradny Brno bylo upevnit vzájemné vztahy mezi žáky i pedagogy, posílit důvěru a stmelit třídní kolektiv. Nedělní dopoledne s dětmi strávili také rodiče a společně jsme si užili kávu a popovídali si o nabytých zážitcích. Na závěr jsme si na zahradě zahráli skvělou týmovou hru s názvem Polární rugby.

Věřím, že celý víkend zanechal v žácích pozitivní odezvu a pomohl nám nastartovat školní rok v duchu respektování se a fair play.

třídní učitelka Kateřina Pikulová

Den díkůvzdáníHrátky s němčinou
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty