Adaptační kurz 6. ročníků

listopadu 17, 2019

Pořádání adaptačních kurzů se na naší škole stalo již nepsanou tradicí, a proto se ve dnech 18. – 21. září všichni „noví“ šesťáci se svými novými třídními učitelkami vydali na Vysočinu do Resortu Březová. Kromě bohatě vybaveného outdoorového centra nás Vysočina přivítala slunečným, ale velmi chladným počasím.

Cílem našeho adaptačního kurzu nebylo jenom seznámení se s novými žáky a třídními učitelkami, ale především naučit se fungovat jako skupina. Během čtyř společně strávených dnů jsme upevnili „stará“ přátelství, ale zároveň jsme se snažili spolupracovat a komunikovat ve třídě jako celku. Napříč dílčími kamarádskými skupinami a i přes odlišnosti v zájmech a názorech jsme dokázali překročit hranice svého „já“. Naučili jsme se vnímat vliv skupiny na sebe sama i svůj vlastní vliv na skupinu jako celek. A otevřeně přiznáváme, že to mnohdy bylo dosti náročné. Při společných celotřídních aktivitách jsme si ale vždy uvědomili, že bez dovednosti komunikovat – sdílet i naslouchat, možnosti vyjadřovat vlastní názor, spolupráce, tolerování názorů a jednání druhých, lze společných cílů dosáhnout velmi obtížně.

Naším pobytem nás provázeli instruktoři, kteří si pro nás připravili nejednu sportovní a adrenalinovou výzvu. Předposlední večer jsme měli možnost seznámit se i s dalšími návštěvníky Resortu, neboť instruktoři pro nás připravili diskotéku. Poslední večer jsme zůstali v celém centru sami a jako překvapení byla pro nás promítána ve společenské místnosti pohádka, pro odvážné následovala noční prohlídka strašidelného okruhu.

Po čtyřech aktivně prožitých dnech jsme odjížděli velmi unaveni, někteří dokonce s pořádnou rýmou, ale zároveň jsme si s sebou přivezli nepřeberné množství zážitků a třeba i hlášek, kterým ovšem rozumíme jenom my, co jsme tam byli.

6. B a Martina Hrdličková

 

 

 

 

 

 

Žáci uctili památku válečných veteránůZ hodin slohu
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty