5. D

 • Třída 5. D

  Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Pikulová

  Asistentka pedagoga: Mgr. Bc. Aneta Doležalová

  E-mail: katerina.pikulova@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 708

  Počet dětí: 19

  Budova: Dlouhá 35 

  Nástěnka

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Aj Inf Čj Tv Čj
  Úterý M Čj Pří Tv Čj
  Středa Tv Čj M Vl Aj
  Čtvrtek M Hv Aj Čj
  Pátek Čj M Pří Vv Vv
  • Český jazyk: Mgr. Kateřina Pikulová
  • Anglický jazyk: Mgr. Kateřina Kašpárková
  • Matematika: Mgr. Kateřina Pikulová
  • Informatika: Mgr. Lenka Jirchářová
  • Vlastivěda: Mgr. Kateřina Pikulová
  • Přírodověda: Mgr. Kateřina Pikulová
  • Hudební výchova: Klára Pácalová
  • Tělesná výchova: Mgr. Lenka Jirchářová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Kateřina Pikulová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Erika Tesárková

  Rozdělení vah

  Váhy známek jsou orientační, konečnou váhu určuje vyučující.

  Čeština:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (pouze 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, krátké slohové úkoly

  Matematika:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z jednoho jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Angličtina:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy žák mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, standardizované testy doplněné dalšími jevy
  3 – písemná práce, větší slovíčka nebo slovní spojení, standardizované testy, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – pětiminutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda:
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, obrázek

  Výtvarná výchova, pracovní činnosti:
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  • 1. 9. 2020 – 28. 1. 2021 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2020 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021  – vánoční prázdniny
  • 29. 1. 2021 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2021 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 22. 2. – 28. 2. 2021 – jarní prázdniny
  • 1. 4. – 2. 4. 2021 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2021 – hlavní prázdniny

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Kateřina Pikulová
   Třídní učitelka

   Ráda pracuji s dětmi, proto studium učitelství (Český jazyk – Německý jazyk) bylo pro mě jasnou volbou. Na ZŠ Pohořelice učím druhým rokem. Zajímá mě alternativní vyučování, zejména Daltonský plán. Volný čas trávím na procházkách nebo tvořením se svými dvěma dcerami, jízdou na kole a v zimě lyžováním.

  • Aneta Doležalová
   Asistentka pedagoga