1. E

 • Třída 1. E

  Třídní učitelka: Mgr. Ivana Poprachová

  Asistentka pedagoga: Jana Křížová

  E-mail: ivana.poprachova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 24

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

  • Český jazyk: Mgr. Ivana Poprachová
  • Matematika: Mgr. Ivana Poprachová 
  • Prvouka: Mgr. Ivana Poprachová
  • Hudební výchova: Mgr. Ivana Poprachová
  • Tělesná výchova: Mgr. Ivana Poprachová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Ivana Poprachová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Ivana Poprachová
  • 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 28. 10. 2022 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny
  • 3. 2. 2023 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2023 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 13. 3. – 19. 3. 2023 – jarní prázdniny
  • 6. – 10. 4. 2023 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 3. 9. 2023 – hlavní prázdniny

  „Ťuká, ťuká deštík“ – uvolňovací hra prstíků

  Vaříme kouzelnou kaši – uvolňovací tahy ruky

  Perníková chaloupka

  O veliké řepě – 1. divadelní představení

  O veliké řepě – 2. divadelní představení

  S veselou dýní – halloweenský projekt

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Jana Křížová
   Asistentka pedagoga
  • Ivana Poprachová
   Třídní učitelka