1. D

 • Třída 1. D

  Třídní učitelka: Mgr. Radka Baráková

  E-mail: radka.barakova@zspohorelice.cz

  Tel.: 516 528 623

  Počet dětí: 18

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

  • Český jazyk: Mgr. Radka Baráková 
  • Matematika: Mgr. Radka Baráková 
  • Prvouka: Mgr. Radka Baráková 
  • Hudební výchova: Mgr. Radka Baráková 
  • Tělesná výchova: Mgr. Radka Baráková
  • Výtvarná výchova: Mgr. Radka Baráková
  • Pracovní činnosti: Mgr. Radka Baráková
  • 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 28. 10. 2022 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny
  • 3. 2. 2023 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2023 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 13. 3. – 19. 3. 2023 – jarní prázdniny
  • 6. – 10. 4. 2023 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 3. 9. 2023 – hlavní prázdniny

  Vánoční odpoledne

  Pečení perníčků

  Slavnost slabikář 1.D

  MASOPUST

  SVATÝ MIKULÁŠ

  HALLOWEEN

  KONCERT V KINĚ

  PLANETÁRIUM

  DIVADLO RADOST

  Netradiční výuka M a ČJ


  BRUSLENÍ

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Radka Baráková
   Třídní učitelka

   Na základní škole v Pohořelicích jsem již od roku 2004. Vystudovala jsem MU v Brně – Učitelství pro 1. st. ZŠ. Mým cílem je vzbudit u dětí zájem o výuku, rozvíjet jejich osobnost, samostatnost, učit je prakticky využívat získané vědomosti a vést je k zodpovědnosti. Mezi mé záliby patří četba, divadlo, sport. Nejraději však trávím svůj volný čas s rodinou.