1. D

 • Třída 1. D

  Třídní učitelka: Mgr. Radka Baráková

  E-mail: radka.barakova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 848

  Počet dětí: 18

  Budova: Dvorní budova

  Nástěnka

  LISTOPAD
   
  • 29. 11. divadlo – Jů a Hele – kino Pohořelice

  PROSINEC
   
  • 13. 12. výukový program ve třídě – Buďme kamarádi
  • 13. 12. vánoční tvoření s rodiči od 15:00
  • 16. 12. Planetárium Brno
  • 20. 12. vánoční besídka ve třídě
  • 21. 12. – 5. 1. Vánoční prázdniny
  • Sběr pomerančové a citronové kůry
  LEDEN
   
  • 30. 1. Předávání vysvědčení
  • 31. 1. Pololetní prázdniny
  • Sběr pomerančové a citronové kůry

  y

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj Čj M Prv  –
  Úterý Čj Čj M Vv
  Středa Čj Čj M Prv
  Čtvrtek Čj M Tv Tv
  Pátek Čj M Čj Hv  –
  • Český jazyk: Mgr. Radka Baráková
  • Matematika: Mgr. Radka Baráková
  • Prvouka: Mgr. Radka Baráková
  • Hudební výchova: Mgr. Radka Baráková
  • Tělesná výchova: Mgr. Radka Baráková
  • Výtvarná výchova: Mgr. Radka Baráková
  • Pracovní činnosti:  Mgr. Radka Baráková
  • 2. 9. 2019 – 30. 1. 2020 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 29. – 30. 10. 2019 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020  – vánoční prázdniny
  • 31. 1. 2020 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 30. 6. 2020 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 17. 2. – 23. 2. 2020 – jarní prázdniny
  • 9. 4. – 10. 4. 2020 – velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2020 – hlavní prázdniny

  Dalton MASOPUST

  Planetárium

  Vánoční dílničky

  Vánoční dopoledne

  Výukový program – Buďme kamarádi

  5. prosince

  Výukový program – Tonda obal na cestách

  Hurá, slabikář!

  Halloween

  Procházka za zvířátky – Velký Dvůr

  Prvouka – „Zavařili jsme si podzim“

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Radka Baráková
   Třídní učitelka

   Na základní škole v Pohořelicích jsem již od roku 2004. Vystudovala jsem MU v Brně – Učitelství pro 1. st. ZŠ. Mým cílem je vzbudit u dětí zájem o výuku, rozvíjet jejich osobnost, samostatnost, učit je prakticky využívat získané vědomosti a vést je k zodpovědnosti. Mezi mé záliby patří četba, divadlo, sport. Nejraději však trávím svůj volný čas s rodinou.