Školní družina

 •  

  Provoz ŠD ve školním roce 2017/2018 je do 16.45 hod. Ranní provoz od 6.30 do 7.40 hod.

  Požadavek na ranní družinu nutno uvést na přihlášce do družiny.

  Platba za ŠD ve výši 200,– Kč měsíčně, lze hradit z účtu  – sporožirem, inkasem z Vašeho účtu. Je potřebné zadat souhlas s inkasem z účtu, trvalý příkaz bez měsíce července a srpna. Lze i v hotovosti – vložením na účet školy, platbou vedoucí ŠD nebo v kanceláři školy. Toto platí pro nově přihlášené žáky. Podle směrnice pro ŠD je splatnost do 20. dne v měsíci (číslo účtu školy 904 901 514/0600, pro CS 100111461/0800). Pokud dítě navštěvuje pouze ranní družinu, je platba ve výši 50,- Kč měsíčně. Ve směrnici (vyvěšena ve ŠD) jsou také uvedeny podmínky prominutí platby za ŠD.

  Vaše dítě do ŠD potřebuje:  

  • zápisní lístek vyplněný z obou stran (čas odchodu, s kým)
  • přezůvky
  • ručník
  • převlečení (dle uvážení rodičů).

  Vše prosím ve vlastním zájmu podepsat.

  Mimo rodiče může být Vaše dítě vydáno pouze osobám uvedeným na zadní straně zápisního lístku. 

                                                                Mgr. Milena Kánovičová, vedoucí školní družiny

  19. prosince 2017 nás navštívil  kouzelník Waldini, některé děti mu úspěšně asistovaly, kouzlily s ním…

  V. oddělení – Těšíme se na Ježíška a vyrábíme vánoční přáníčka

  V. oddělení – Čekáme na příchod Mikuláše, čerta a anděla

  Vánoční překvapení pro DK a ŠD 12. 12. 2017

  Čertí rej v I. a II. oddělení

  Strom přátelství – V. oddělení
  Všichni jsme kamarádi a máme se rádi.

  Podzim ve školní družině

  Rej strašidel a pohádkových bytostí 15. 11. 2017

  Hravouka – Týden knihoven

  Halloween ve VI. oddělení

  Svatý Martin ve III. odd. ŠD

  V. oddělení – odpočinkové činnosti