Školní družina


 • Zápis do školní družiny 2017/2018

  Zápis dětí do školní družiny se uskuteční v úterý 29. srpna 2017 od 10 – 12 a od 14 – 16 hodin, v pátek 1. září od 9 do 12 hodin a také v pondělí 4. září od 8 do 11 hodin ve ŠD Lidická 12. Na všech přihláškách bude datum 4. září 2017. Pravidelný provoz družiny začne od úterý 5. září 2017 včetně ranní od 6.30 hodin. Provoz ŠD denně do 16.45 hodin. Pro žáky 4. a 5. tříd je ranní družina na ulici Dlouhé ve třídě vedle sborovny.


   

  Provoz ŠD ve školním roce 2017/2018 je do 16.45 hod. Ranní provoz od 6.30 do 7.40 hod.

  Požadavek na ranní družinu nutno uvést na přihlášce do družiny.

  Platba za ŠD ve výši 200,– Kč měsíčně, lze hradit z účtu  – sporožirem, inkasem z Vašeho účtu. Je potřebné zadat souhlas s inkasem z účtu, trvalý příkaz bez měsíce července a srpna. Lze i v hotovosti – vložením na účet školy, platbou vedoucí ŠD nebo v kanceláři školy. Toto platí pro nově přihlášené žáky. Podle směrnice pro ŠD je splatnost do 20. dne v měsíci (číslo účtu školy 904 901 514/0600, pro CS 100111461/0800). Pokud dítě navštěvuje pouze ranní družinu, je platba ve výši 50,- Kč měsíčně. Ve směrnici (vyvěšena ve ŠD) jsou také uvedeny podmínky prominutí platby za ŠD.

  Vaše dítě do ŠD potřebuje:  

  • zápisní lístek vyplněný z obou stran (čas odchodu, s kým)
  • přezůvky
  • ručník
  • převlečení (dle uvážení rodičů).

  Vše prosím ve vlastním zájmu podepsat.

  Mimo rodiče může být Vaše dítě vydáno pouze osobám uvedeným na zadní straně zápisního lístku. 

                                                                Mgr. Milena Kánovičová, vedoucí školní družiny

  • 1. oddělení
   Vychovatelka: Mgr. Milena Kánovičová
   • 30
    Počet dětí
   • Lidická 12
    Budova
  • 2. oddělení
   Vychovatelka: Dana Nešpůrková
   • 30
    Počet dětí
   • Lidická 12
    Budova
  • 3. oddělení
   Vychovatelka: Bohdana Hanzlíková
   • 30
    Počet dětí
   • Lidická 12
    Budova
  • 4. oddělení
   Vychovatelka: Tamara Gazdíková
   • 30
    Počet dětí
   • Lidická 12
    Budova
  • 5. oddělení
   Vychovatelka: Lenka Horáková
   • 30
    Počet dětí
   • Lidická 12
    Budova
  • 6. oddělení
   Vychovatelka: Bohumila Kolínková
   • 30
    Počet dětí
   • Dlouhá 35
    Budova
  • 7. oddělení
   Vychovatelka: Lenka Žaludková
   • 14
    Počet dětí
   • Pasohlávky 209
    Budova
  • 8. oddělení
   Vychovatelky: Mgr. Jitka Benová, Mgr. Radka Horníčková, Mgr. Martina Hubáčková, Mgr. Iva Vaculíková
   • 11
    Počet dětí
   • Dlouhá 35
    Budova