Nomíkovo povídání

  • Nomíkovo povídání – Barbora Svojanovská

    Úterý (13.00 – 14.00)

    Tento kroužek je určen pro nejmenší žáky naší školy. Kroužek navazuje na pracovní listy přípravného ročníku, ve kterých děti k učivu provází kamarád Nomík. V kroužku se dělají logopedická cvičení, dechová cvičení, oromotorické cviky, procvičování básniček, říkadel, hrají se hry zaměřené na správné upevňování řeči – využívá se i počítačový logopedický program. Kroužek probíhal již v minulém školním roce, byl oblíbený, děti se do něj těšily a hravou formou si v něm upevňovaly správnou výslovnost a paměť.

  • Zpět na seznam kroužků
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty