Kroužky

 • Kroužky se otevírají podle zájmu žáků. Probíhat budou od října do května a jsou bezplatné. Přihlášku najdete zde a aktuální nabídku pro školní rok 2017/18 zde.

   

  • Mažoretky

   Mažoretky jsou školním kroužkem s dlouholetou tradicí, který pracuje nepřetržitě již od roku 1998. Navštěvují ho dívky ve věku od 5 let do 13 let…

  • Logopedie

   Pro všechny, které trápí špatná výslovnost. Důsledně
   i hravou formou, interaktivně i s knížkou.

  • Království pohádek

   Tento kroužek je určen pro nejmenší žáky naší školy. V kroužku se budou seznamovat s klasickými pohádkami formou četby, dramatizace a písniček…

  • Angličtina pro 1. A a 1. D

   Hravou formou se seznamujeme s angličtinou. Soutěžíme, zpíváme, malujeme, tancujeme, předvádíme divadelní scénky a při tom poznáváme anglická slovíčka.

  • Poznáváme přírodu pro 1. a 2. ročník

   Většinu přírodovědných setkání společně trávíme na čerstvém vzduchu v místním parku a jeho blízkém okolí. Zajímá nás proměna zdejší přírody…

  • Angličtina pro 2. A a 2. C

   Hravou formou se seznamujeme s angličtinou. Soutěžíme, zpíváme, malujeme, tancujeme, předvádíme divadelní scénky a při tom poznáváme anglická slovíčka.

  • M a Čj hrou pro 2. A

   V kroužku M a Čj hrou si procvičujeme učivo 2. třídy formou her, křížovek a zábavných pracovních listů. Pracujeme individuálně…

  • M a Čj hrou pro 2. C

   V kroužku M a Čj hrou pro 2. C si procvičujeme učivo 2. třídy formou her, křížovek a zábavných pracovních listů. Pracujeme individuálně, ale i ve skupinách. Využíváme výukové programy,…

  • Flétny - pokračování

   Pomocí notových kamarádů se děti seznámí s hudbou. V tomto kroužku se děti učí rozvíjet rytmické a především hudební cítění…

  • Matematika hrou pro 4. ročník

   Matematika rozhodně není jen nudné počítání a rýsování. Přináší bohatou nabídku matematických zajímavostí, které navazují na školní učivo a rozšiřují je…

  • Florbal 4. - 5. třída – dívky

   Všeobecnou přípravou a herními činnostmi se žáci 4. – 5. tříd seznamují s florbalem. Dívčí florbal má na naší škole…

  • Přírodovědný kroužek

   V přírodovědném kroužku pracujeme s mikroskopem
   a přírodními materiály, které zkoumáme, děláme pokusy, zapojujeme se do soutěží (Recyklohraní)…

  • Školní klub

   Ve školním klubu mohou žáci na školních počítačích např. pracovat na referátech, brouzdat po internetu nebo hrát s kamarády počítačové hry po síti.

  • Cvičení z českého jazyka pro 8. ročník

   Cvičení z českého jazyka pro 8. ročník je určeno především pro žáky se SPU, ale i pro ty, kteří si chtějí doplnit a upevnit znalosti probíraného učiva…

  • Florbal pro 2. stupeň

   Hrajeme ve sportovní hale. Florbalisté se účastní turnajů  (Orion Cup, Školská florbalová liga).

  • Doučování Čj pro 6. ročník

   V kroužku češtiny budeme procvičovat učivo 6. třídy, trénovat diktáty, upevňovat pravidla českého pravopisu, připravovat se na testy. Čas si uděláme i na zábavu…

  • Angličtina pro 6. a 7. ročník

   Procvičování základního učiva, procvičování gramatiky, rozšiřování slovní zásoby.

  • Doučování matematiky pro 7. ročník

   V doučování budeme procvičovat učivo probírané v hodinách. Kroužek je vhodný pro děti, které mají potíže s matematikou…

  • Doučování z matematiky pro 8. ročník

   V doučování budeme procvičovat učivo probírané v hodinách. Kroužek je vhodný pro děti, které mají potíže s matematikou, nebo se vrací do školy po nemoci…

  • Doučování z matematiky – 9. třída

   V doučování budeme procvičovat učivo probírané v hodinách. Kroužek je vhodný pro děti, které mají potíže s matematikou, nebo se vrací do školy…

  • Angličtina pro 9. ročník

   Konverzace, příprava na střední školy, procvičování gramatiky, rozšiřování slovní zásoby.

  • Dyslektický kroužek - SPU

   Dyslektický kroužek na naší škole pracuje každý den, ranní i odpolední nápravy. Žáci jsou v kroužku po dvojicích
   a během půlhodinové nápravy se střídají v práci…

  • Nomíkovo povídání

   Tento kroužek je určen pro nejmenší žáky naší školy. Kroužek navazuje na pracovní listy přípravného ročníku, ve kterých děti k učivu provází kamarád Nomík…

  • "Šikulové" pro 1. - 3. ročník (Vv, Pč)

   Výtvarná dílna je kroužek pro všechny děti, které rády tvoří, vyrábí a objevují nové věci a materiály okolo sebe. Kreslením, malováním…

  • Angličtina pro 1. B a 1. C

   Hravou formou se seznamujeme s angličtinou. Soutěžíme, zpíváme, malujeme, tancujeme, předvádíme divadelní scénky a při tom poznáváme anglická slovíčka.

  • Pohybový kroužek pro 1. - 3. třídu

   Kroužek je určený pro kluky a holky z 1. – 3. tříd, kteří rádi sportují a hrají pohybové hry. Mohou se těšit na nové a zajímavé cvičení a hry…

  • Angličtina pro 2. B

   Hravou formou se seznamujeme s angličtinou. Soutěžíme, zpíváme, malujeme, tancujeme, předvádíme divadelní scénky a při tom poznáváme anglická slovíčka.

  • Čj a M hrou pro 2. B

   V kroužku Čj a M hrou si procvičujeme učivo 2. třídy formou her, křížovek a zábavných pracovních listů. Pracujeme individuálně…

  • Angličtina pro 3. ročník

   Hravou formou se seznamujeme s angličtinou. Soutěžíme, zpíváme, malujeme, tancujeme, předvádíme divadelní scénky a při tom poznáváme anglická slovíčka.

  • Čeština hrou pro 4. ročník

   V kroužku češtiny si procvičujeme učivo 4. třídy formou her, kvízů a soutěží. Trénujeme pravopis při psaní cvičných diktátů…

  • Florbal 4. - 5. třída – chlapci

   Všeobecnou přípravou a herními činnostmi se žáci 4. – 5. tříd seznamují s florbalem. Od září děti trénují ve čtvrtek 6. vyučovací hodinu…

  • Němčina hrou pro žáky 4. a 5. ročníku

   Německý jazyk jednoduše a zábavně, to jsou hesla tohoto kurzu. Hry, písničky a spousta zábavy…

  • Hrátky s češtinou pro 5. ročník

   V kroužku češtiny procvičujeme učivo 5. třídy zábavnou formou, hrajeme hry a pořádáme soutěže, luštíme kvízy, křížovky a hádanky…

  • Výtvarná výchova – 2. stupeň

   Pro velké umělce, které výtvarka baví, chtějí se zdokonalit ve výtvarných technikách, vyzkoušet si netradiční a moderní materiály a rozvíjet svůj talent.

  • Halová kopaná

   Fotbal hrajeme každý pátek od 13:45 do 14:45 výhradně ve sportovní hale. Nejlepší hráči, kteří pravidelně kroužek navštěvují, vytvoří školní tým…

  • Němčina hrou pro 2. stupeň

   Němčina zábavnou formou pro šesťáka i deváťáka. Nezáleží na tom, na jaké jsi úrovni…

  • Doučování z matematiky pro 6. ročník

   V doučování budeme procvičovat učivo probírané v hodinách. Kroužek je vhodný pro děti, které mají potíže s matematikou, nebo se vrací do školy po nemoci…

  • Doučování češtiny pro 7. ročník

   V kroužku češtiny je žákům nejen znovu vysvětlováno obtížnější učivo 7. ročníku, ale také se zde zaměřujeme na procvičování…

  • Příprava k přijímacím zkouškám pro 9. ročník

   V kroužku se věnujeme opakování základního učiva a především přípravě k přijímacím zkouškám na střední školy.

  • Matematika k přijímacím zkouškám pro 8. ročník

   V kroužku zopakujeme všechna témata, která by se mohla objevit na přijímacích zkouškách nebo která žákům usnadní studium matematiky na středních školách… 

  • Matematika - k přijímacím zkouškám

   V kroužku zopakujeme všechna témata, která by se mohla objevit na přijímacích zkouškách. Kroužek je vhodný pro žáky, kteří chtějí studovat SŠ s maturitou…

  • Zvědavá fyzika pro 2. stupeň

   Můžete se těšit na zajímavé pokusy, které si budete sami připravovat, vyrábět a můžete si některé odnést domů…

 • Zhlédněte celou fotogalerii