4. B

 • Třída 4. B

  Třídní učitelka: Mgr. Martina Kozderová

  E-mail: martina.kozderova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 424 551

  Počet dětí: 26

  Budova: Dlouhá 35

  Nástěnka

  • Moje třída 4. B                              

   Každý v mojí třídě je jiný. Někdo umí psát, někdo umí počítat, další zase číst a druhý zase rád sportuje, ale co mám nejvíc rád, jsou kamarádi. Jsou hodně srandovní a někteří mají rádi zvířata. Ríša M.

   Moji spolužáci jsou ti nej nej spolužáci na světě, i když jsou někdy protivní a uřvaní, ale stejně jsou ti nejlepší. Kiki S.

   Moje třída je nejhezčí, mám tu kámoše. Máme dobré předměty. Máme hodné paní učitelky a ředitele, který mě učí na tělocvik. Kryštof S.

   Mně se líbí krásná barva třídy a mám dost kamarádů ve třídě. Máme hodnou paní učitelku a hezké obrázky myší a kytek. A je dobré, že tentokrát máme interaktivní tabuli. Matěj D.

   Moje třída je perfektní. Sam. G.

    

 •  

  7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí M Čj Čj Vl Aj
  Úterý M Tv Čj Vv Vv
  Středa M Čj Aj Pří Čj
  Čtvrtek M Tv Vl Čj Čj
  Pátek Aj M Tv Hv
  • Český jazyk: Mgr. Martina Kozderová
  • Anglický jazyk: Mgr. Martina Kozderová, Mgr. Monika Ježová
  • Matematika: Mgr. Martina Kozderová
  • Vlastivěda: Mgr. Martina Kozderová
  • Přírodověda: Mgr. Martina Kozderová
  • Hudební výchova: Mgr. Barbora Svojanovská
  • Tělesná výchova: Mgr. Stanislav Polák
  • Výtvarná výchova: Mgr. Martina Kozderová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Martina Kozderová
  • 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 27. 10. 2017 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018  – vánoční prázdniny
  • 2. 2. 2018 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 29. 6. 2018 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 5. 2. – 11. 2. 2018 – jarní prázdniny
  • 29. 3. – 30. 3. 2018 – velikonoční prázdniny
  • 2. 7. – 31. 8. 2018 – hlavní prázdniny

  Váhy známek
  Obtížnost úkolů a váhu známek posoudí jednotlivý vyučující.

  Český jazyk
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6 – velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, velké ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (slovní spojení na 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, malé ústní zkoušení, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, domácí úkoly, krátké slohové úkoly, skupinová práce, vedení sešitů

  Matematika
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6 – větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, domácí úkoly, vedení sešitů, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z 1 jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Anglický jazyk
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6 – ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, u předtištěných písemek za lekcí se použije v případě, že písemka je ještě dál doplněna dalšími cvičeními
  3 – písemná práce, 15-minutová písemka, větší slovíčka nebo slovní spojení, předtištěné písemky za lekcemi – standardizovaná, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – 5-minutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, domácí úkoly, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, domácí úkoly, referát, vedení sešitů, obrázek

  výtvarná výchova, pracovní činnosti
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  Exkurze Anthropos Brno 13. 3. 2018
  Divadlo Pernštejni 15. 3. 2018
  Jarní jarmark: 26. 3. 2018
  Dopravní výchova 26. 4. 2018

  Pomůcky na školní rok 2017/2018:
  Pomůcky prosím průběžně doplňujte.

  Pouzdro: pero, tužky č. 1 a 3, ořezávátko, pastelky, kružítko, nůžky, lepidlo

  Vv: výtvarný kufřík nebo krabice, která bude obsahovat: pracovní zástěra/staré triko, igelit na půl lavice, tempery, vodovky, paleta, kalíšek na vodu, štětec kulatý č. 6 a č. 2 nebo 4 (tenký), štětec plochý č. 10 a č. 20, plastelína, voskovky, barevné papíry, tužka č. 3, černý centropen

  Další pomůcky: dlouhé pravítko a pravítko s ryskou, deníček, ručník, přezůvky, zámek

  Recitační soutěž ve 4. a 5. třídách

  Jako každý rok, i letos porovnali naši žáci své síly v přednesu poezie. V hodinách literární výchovy se nejprve konalo napínavé třídní kolo, ve kterém se vybíralo, kteří recitátoři budou svou třídu reprezentovat ve školním kole.  Z každé třídy se ho pak zúčastnilo několik žáků a porota složená z třídních učitelek měla těžký úkol vybrat ty nejlepší. Poslechly si různé druhy básní, klasické i moderní, prózu, dokonce i vlastní dětskou tvorbu. Třetí místo získala Tereza Kratochvílová ze 4. A, na druhém místě se umístil Richard Mrázek ze 4. B a vítězkou se stala Ivana Lacinová z 5. B, která nás bude reprezentovat v okresním kole. Držme jí palce!

  Lov na QR kódy

  Byla jednou jedna šifra a ta šifra byla klíčem náročné pouti za pokladem. Nebyla to ale šifra ledajaká, byla kouzelná. Vedla nás přes zapeklité překážky, náročné otázky, které vedly k pokladu pro nejlepší z nás – QR kódistů. QR kódy nám totiž pomáhaly v naší pouti k cíli. A jak jsme celou pouť zakončili? Stylově! Zašifrovali jsme našim kamarádům milé vzkazy…

  Máme rádi zvířata

  V lednu by ani psa nevyhnal, ale zvířátka, která obývají naše lesy, na výběr nemají. Co o nich vlastně víme? Dali jsme hlavy dohromady, informací bylo dost, a co jsme nevěděli, dohledali jsme na internetu. Vznikly krásné prezentace, ze kterých jsme si udělali konferenci. V daltonské výuce jsme pak řešili, jak zvířátkům v zimě můžeme pomoci zimu přečkat a co by jim naopak uškodilo. Nakonec jsme ptáčkům vyrobili krmítka, aby se přes nehostinné období měli dobře.

  Poslední příspěvky

  • Martina Kozderová
   Třídní učitelka

   Pohořelická škola je mým působištěm již šest let. Původně jsem vystudovala učitelství druhého stupně, více mě však zaujala práce na prvním stupni s mladšími žáky. Baví mě alternativní způsoby výuky, např. dalton, projekty nebo činnostní učení, k propojení jednotlivých předmětů využívám technického zázemí naší školy. Ve volném čase ráda luštím logické úkoly, čtu, cestuji a trávím čas s rodinou a přáteli.