4. B

 • Třída 4. B

  Třídní učitelka: Mgr. Martina Kozderová

  E-mail: martina.kozderova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 424 551

  Počet dětí: 26

  Budova: Dlouhá 35

  Nástěnka

  • Moje třída 4. B                              

   Každý v mojí třídě je jiný. Někdo umí psát, někdo umí počítat, další zase číst a druhý zase rád sportuje, ale co mám nejvíc rád, jsou kamarádi. Jsou hodně srandovní a někteří mají rádi zvířata. Ríša M.

   Moji spolužáci jsou ti nej nej spolužáci na světě, i když jsou někdy protivní a uřvaní, ale stejně jsou ti nejlepší. Kiki S.

   Moje třída je nejhezčí, mám tu kámoše. Máme dobré předměty. Máme hodné paní učitelky a ředitele, který mě učí na tělocvik. Kryštof S.

   Mně se líbí krásná barva třídy a mám dost kamarádů ve třídě. Máme hodnou paní učitelku a hezké obrázky myší a kytek. A je dobré, že tentokrát máme interaktivní tabuli. Matěj D.

   Moje třída je perfektní. Sam. G.

    

 •  

  7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí M Čj Čj Vl Aj
  Úterý M Tv Čj Vv Vv
  Středa M Čj Aj Pří Čj
  Čtvrtek M Tv Vl Čj Čj
  Pátek Aj M Tv Hv
  • Český jazyk: Mgr. Martina Kozderová
  • Anglický jazyk: Mgr. Martina Kozderová, Mgr. Monika Ježová
  • Matematika: Mgr. Martina Kozderová
  • Vlastivěda: Mgr. Martina Kozderová
  • Přírodověda: Mgr. Martina Kozderová
  • Hudební výchova: Mgr. Barbora Svojanovská
  • Tělesná výchova: Mgr. Stanislav Polák
  • Výtvarná výchova: Mgr. Martina Kozderová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Martina Kozderová
  • 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 27. 10. 2017 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018  – vánoční prázdniny
  • 2. 2. 2018 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 29. 6. 2018 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 5. 2. – 11. 2. 2018 – jarní prázdniny
  • 29. 3. – 30. 3. 2018 – velikonoční prázdniny
  • 2. 7. – 31. 8. 2018 – hlavní prázdniny

  Váhy známek
  Obtížnost úkolů a váhu známek posoudí jednotlivý vyučující.

  Český jazyk
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6 – velké společné diktáty, mluvnické souhrnné prověrky
  4 – diktáty (celé věty), slohová práce, velké ústní zkoušení
  3 – pravopisná cvičení (slovní spojení na 1 pravopisný jev), mluvnické prověrky z jedné látky, malé ústní zkoušení, čtenářský deník, referát o knize, recitace, čtení, mluvní cvičení
  1 – aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, domácí úkoly, krátké slohové úkoly, skupinová práce, vedení sešitů

  Matematika
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6 – větší prověrka (45 min)
  4 – souhrnná prověrka
  3 – složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušení
  1 – aktivita v hodině, domácí úkoly, vedení sešitů, jednoduchý test (příklady jednoho typu), ústní zkoušení z 1 jevu, samostatná práce, jednoduché rýsování

  Anglický jazyk
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce, standardy
  6 – ústní zkoušení, projekty a rozhovory (vše v rozsahu, který se dá označit jako velký, tzn. zkoušení z několika gramat. jevů, vět, odpovědí na otázky apod., projekty tvořené jako samostatná práce a rozhovory, kdy mluví samostatně bez textu)
  4 – písemné zkoušení, malý rozhovor, monotematická písemka na gramatické jevy, u předtištěných písemek za lekcí se použije v případě, že písemka je ještě dál doplněna dalšími cvičeními
  3 – písemná práce, 15-minutová písemka, větší slovíčka nebo slovní spojení, předtištěné písemky za lekcemi – standardizovaná, malé projekty a referáty, čtení s překladem
  1 – 5-minutovky, krátká slovíčka (10 – 12 výrazů), doplňovací cvičení, práce v hodině, píseň nebo báseň, domácí úkoly, samostatná práce v PS, krátké ústní úkoly

  Vlastivěda, přírodověda
  10 – čtvrtletní a pololetní písemné práce
  6 – ústní zkoušení, souhrnné prověrky (45 min)
  4 – prověrky
  3 – test s výběrem z možností, projekt, orientace na mapě, poznávání rostlin
  1 – aktivita v hodině, samostatná práce v PS, domácí úkoly, referát, vedení sešitů, obrázek

  výtvarná výchova, pracovní činnosti
  4 – výrobek, výkres
  1 – drobný výtvor

  Třídní schůzky budou probíhat 21. listopadu od 15:15 ve 4. B.

  Pomůcky na školní rok 2017/2018:
  Pomůcky prosím průběžně doplňujte.

  Pouzdro: pero, tužky č. 1 a 3, ořezávátko, pastelky, kružítko, nůžky, lepidlo

  Vv: výtvarný kufřík nebo krabice, která bude obsahovat: pracovní zástěra/staré triko, igelit na půl lavice, tempery, vodovky, paleta, kalíšek na vodu, štětec kulatý č. 6 a č. 2 nebo 4 (tenký), štětec plochý č. 10 a č. 20, plastelína, voskovky, barevné papíry, tužka č. 3, černý centropen

  Další pomůcky: dlouhé pravítko a pravítko s ryskou, deníček, ručník, přezůvky, zámek

  Přes Brno až do Evropy!

  Chladné počasí konce září neodradilo 4. B od exkurze do Brna. Vydali jsme se neohroženě hromadnou dopravou až do samotného srdce jižní Moravy a zakotvili jsme v parku u hradu Špilberk. Zde nás čekali pracovníci Knihovny Jiřího Mahena v Brně, aby se s námi vydali na expedici po Evropě. Pomocí map, puzzlíků, pastelek a pracovních listů jsme navštívili všechny Evropské kouty od Velké Británie až po Ukrajinu, od Skandinávie po Maltu. Zúročili jsme své znalosti při náročných disciplínách, kterým kralovala nejčastěji práce s mapou. Došlo ale i na výtvarné zpracování historických památek, poznávání evropských metropolí z fotek známých míst nebo práci s jazyky, které nám motaly jazýčky. Každému týmu se hodily body za znalosti nabité z dovolených, knížek i filmů, score jednotlivých týmů bylo velmi vyrovnané, něco na památku si odnesli všichni. Vítěz však byl jen jeden a Špilberk se otřásl bojovým pokřikem týmu, který si přezval cenu za první místo.

  Na kole za školu

  Využili jsme krásného babího léta, vytáhli kola a vyrazili vyzkoušet nové dopravní hřiště za školou. Zkušení lektoři ze SVČ Pohořelice zde pro čtvrťáky uspořádali první kolo letošní dopravní výchovy. Zopakovali s dětmi pravidla silničního provozu i značky a pak se s nimi vydali do terénu hřiště, které výborně simuluje reálné dopravní situace českých silnic. Žáci si zopakovali chování na silnici coby chodci i cyklisti. Vyzkoušeli si jízdu zručnosti přes zákeřné překážky a především museli obstát v záludných křižovatkách plných různých dopravních značek a přechodů pro chodce.  Jak jim to šlo, se můžete podívat ve fotogalerii. Lektorům SVČ děkujeme, moc jsme si to užili!

  Je tady logický úkol! Správnou odpověď hoď do obálky ve třídě a získej odměnu!

  Nahraď vždy jedno písmeno a získej tak postupně slovní řetěz mezi oběma zadanými slovy.

  Odpovídat můžeš do 20. listopadu 2017. Hodně štěstí!

  Minulý logický úkol správně vyřešili: Matyáš Duda, Jakub Fiala, Gabriela Heroschová, Lucie Kotoulová, Nikol Valoušková, Tereza Wienerová
  Gratulujeme!

  Česko – Slovensko a cesta záložek do knížek

  Do již tradičního projektu Záložka do knížky spojuje školy, který pořádá Knihovna Jiřího Mahena ve spolupráci se Slovenskou pedagogickou knižnicou, se u nás v Pohořelicích tentokrát zapojily 4. a 5  třídy. Téma tajuplný svět knižních příběhů skýtalo spoustu možností realizace, každá třída ho pojala po svém, a tak vzniklo přes 150 krásných knižních záložek, které putovaly jako dárek dětem do Základní školy v Liesku. Na oplátku k nám doputovala krabice ze Slovenska, ve které každý našel záložku od slovenského kamaráda. Společně jsme si také mohli prohlédnout knížku z historie a života liesecké základní školy.

  Strašidelná výuka

  Tradiční anglosaský svátek Halloween jsme ve 4. B oslavili tradičně netradičně v maskách. Halloweenské příšery pronikly do tabule, pracovních listů i tabletů, koukaly z obrázků i z lavic, byly všude. Děti jim však daly na frak a vypořádaly se s nimi po svém, všechny úkoly vyřešili až strašidelně správně.

  Poslední příspěvky

  • Martina Kozderová
   Třídní učitelka

   Pohořelická škola je mým působištěm již šest let. Původně jsem vystudovala učitelství druhého stupně, více mě však zaujala práce na prvním stupni s mladšími žáky. Baví mě alternativní způsoby výuky, např. dalton, projekty nebo činnostní učení, k propojení jednotlivých předmětů využívám technického zázemí naší školy. Ve volném čase ráda luštím logické úkoly, čtu, cestuji a trávím čas s rodinou a přáteli.