3. A

 • Třída 3. A

  Třídní učitelka: Mgr. Marie Bednářová

  Asistentka pedagoga: Bc. Anežka Charvátová

  E-mail: marie.bednarova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 27

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

        Duben

  • sběr papíru celoročně
  • 17. 4. 2018 – třídní schůzky rodičů

        Květen

  • sběr papíru celoročně
  • 18. 5. 2018 – Sportovní den
  • 25. 5. 2018 – Sportování s rodiči

        Červen

  • sběr papíru celoročně
  • 1. 6. 2018 – fotografování
  • 19. 6. 2018 – divadlo „Pipi dlouhá punčocha“
  • 21. 6. 2018 – vlastivědná exkurze (školní výlet) – hrad Bítov – Pohádková stezka aneb putování malého človíčete
  • 29. 6. 2018 – ukončení 2. pololetí, vydávání vysvědčení
 •  

  7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Tv Tv Čj M Prv
  Úterý Čj Vv M Aj
  Středa Aj M Prv Čj Hv
  Čtvrtek Čj M Čj Prv Čj
  Pátek Aj Čj Čj M Čj
  • Český jazyk: Mgr. Marie Bednářová
  • Anglický jazyk: Mgr. Marie Bednářová, Mgr. Adéla Šotkovská, Mgr. Martina Hrdličková, Mgr. Klára Schönwälderová
  • Matematika: Mgr. Marie Bednářová
  • Prvouka: Mgr. Marie Bednářová
  • Hudební výchova: Mgr. Barbora Svojanovská
  • Tělesná výchova: Mgr. Marie Bednářová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Barbora Svojanovská
  • Pracovní činnosti: Mgr. Barbora Svojanovská
  • 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 27. 10. 2017 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018  – vánoční prázdniny
  • 2. 2. 2018 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 29. 6. 2018 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 5. 2. – 11. 2. 2018 – jarní prázdniny
  • 29. 3. – 30. 3. 2018 – velikonoční prázdniny
  • 2. 7. – 31. 8. 2018 – hlavní prázdniny

  Vánoční tvoření

  Ohlédnutí za prázdninami

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Anežka Charvátová
   Asistentka pedagoga
  • Marie Bednářová
   Třídní učitelka

   Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Svou pedagogickou činnost jsem zahájila na ZŠ Jana Babáka v Brně. Po mateřské dovolené jsem v roce 1995 nastoupila na zdejší školu. Své povolání mám ráda, protože být při tom, kdy se z dětí  stávají žáci a naučí se číst, psát,  počítat, spolupracovat, překonávat problémy…to mě baví.  Řídím se heslem: „Respektuj a budeš respektován.“ Mé životní motto (citace z Bible) je ale jiné: „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“