2. C

 • Třída 2. C

  Třídní učitelka: Mgr. Marcela Větrovská

  Asistentka pedagoga: Petra Slančíková

  E-mail: marcela.vetrovska@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 19

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

  Informace pro rodiče

  Domácí úkoly si značíme červeným puntíkem. Zelený puntík označuje cvičení, které nebylo dokončeno v hodině a je třeba dodělat doma.

  Žáci píší domácí práce pod dohledem, rodiče potvrdí podpisem.

  Denně dětem prohlížejte pracovní sešity, notýsek, deníček. Vzkazy a nové zprávy, prosím, podepište.

  Absenci omlouvejte do 48 hodin (ústně, telefonicky, …), po příchodu dítěte do školy musí být omluvenka napsaná do 5 pracovních dnů v notýsku.

  Děkuji za spolupráci.

   

 •  

  7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí M Čj Čj Vv
  Úterý M Čj Čj Prv
  Středa Tv Tv M Čj
  Čtvrtek Čj M Čj Prv Hv
  Pátek M Čj Čj Čj
  • Český jazyk: Mgr. Marcela Větrovská
  • Matematika: Mgr. Marcela Větrovská
  • Prvouka: Mgr. Marcela Větrovská
  • Hudební výchova: Mgr. Marcela Větrovská
  • Tělesná výchova: Mgr. Marcela Větrovská
  • Výtvarná výchova: Mgr. Marcela Větrovská
  • Pracovní činnosti: Mgr. Marcela Větrovská
  • 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 27. 10. 2017 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018  – vánoční prázdniny
  • 2. 2. 2018 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 29. 6. 2018 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 5. 2. – 11. 2. 2018 – jarní prázdniny
  • 29. 3. – 30. 3. 2018 – velikonoční prázdniny
  • 2. 7. – 31. 8. 2018 – hlavní prázdniny

  Den Země – vlastivědná exkurze za zvířátky

  Včelí bzučení

  Třída 2. A a 2. C dne 12. 1. 2018 v divadle RADOST, na představení ,,Mach a Šebestová“.

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Marcela Větrovská
   Třídní učitelka

   Vystudovala jsem gymnázium, SPgŠ- obor vychovatelství a MU – učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Líbí se mi využívat moderní techniku ve výuce, ale jsem přesvědčena, že nejdůležitější je osobnost učitele a jeho vztah k žákům. Práci beru jako své poslání a snažím se učit tak, aby žáci chodili do školy rádi. Do hodin zařazuji alternativní prvky, jako je například činnostní učení.  Mezi mé záliby patří hudba, zpěv, film, plavání a turistika. Mám ráda podnikavé a usměvavé lidi, zvířata a relax na zahrádce.

  • Petra Slančíková
   Asistentka pedagoga
   Ve škole v Pohořelicích jsem prvním rokem. Dříve jsem jako asistentka pedagoga a vychovatelka pracovala na základní škole v Mikulově. Mezi moje zájmy patří cestování, četba a divadlo.