2. B

 • Třída 2. B

  Třídní učitelka: Mgr. Jana Slaná

  Asistentka pedagoga: Tamara Gazdíková

  E-mail: jana.slana@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 20

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

  • 15. 3. jarní fotografování
  • 6. 4. výukový program „Včely“
  • 1. 6. společné fotografování třídy
  • 14. 6. vlastivědná exkurze – Rožnov pod Radhoštěm
 •  

  7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Vv Čj M Čj
  Úterý Čj Čj M Hv
  Středa Tv Tv Prv M Čj
  Čtvrtek Čj M Čj Čj
  Pátek Čj M Prv Čj
  • Český jazyk: Mgr. Jana Slaná
  • Matematika: Mgr. Jana Slaná
  • Prvouka: Mgr. Jana Slaná
  • Hudební výchova: Mgr. Barbora Svojanovská
  • Tělesná výchova: Mgr. Jana Slaná
  • Výtvarná výchova: Petra Slančíková
  • Pracovní činnosti: Mgr. Barbora Svojanovská
  • 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 27. 10. 2017 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018  – vánoční prázdniny
  • 2. 2. 2018 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 29. 6. 2018 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 5. 2. – 11. 2. 2018 – jarní prázdniny
  • 29. 3. – 30. 3. 2018 – velikonoční prázdniny
  • 2. 7. – 31. 8. 2018 – hlavní prázdniny
   1. hodina  7:55 – 8:40
   2. hodina  8:50 – 9:35
   3. hodina  9:50 – 10:35
   4. hodina  10:45 – 11:30
   5. hodina  11:40 – 12:25

  Den Země – vlastivědná exkurze za zvířátky

  Včelí bzučení

  Recitační soutěž

  Plavecký výcvik

  Dalton – Tři králové

  Ryby – daltonská výuka

  Listování

  Nejlepší sběračka kaštanů ve 2. B – Adéla Skopalová. Nasbírala 244 kg.

  Roboti

  Beseda se spisovatelem

  Halloween – dalton

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Jana Slaná
   Třídní učitelka

   Ve škole v Pohořelicích učím od roku 2003. V současné době působím na 1. stupni. Vedu zde i kroužek českého jazyka a matematiky. Mezi mé záliby patří sport, příroda, četba, divadlo a především práce s dětmi.

  • Tamara Gazdíková
   Asistentka pedagoga

   Na škole v Pohořelicích působím letos již 21. rokem, a to jako vychovatelka a asistentka učitele. Mám ráda četbu, kino, divadlo a léto.