1. C

 • Třída 1. C

  Třídní učitelka: Mgr. Simona Urbičová

  E-mail: simona.urbicova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 23

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

       BŘEZEN 2018

  • 2. 3. – divadelní představení Káťa a Škubánek, divadlo Věž (kinosál)
  • 15. 3. – jarní fotografování žáků 0. – 3. ročníku
  • 28. 3. – pěvecká soutěž (školní kolo) 
  • 29. 3. – velikonoční prázdniny
  • 30. 3. – státní svátek
  • sběr papíru (celoročně)
 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj Čj M Prv
  Úterý ČJ Čj M Hv
  Středa M Čj Čj Vv
  Čtvrtek M Čj Čj Prv
  Pátek Tv Tv M Čj
  • Český jazyk: Mgr. Simona Urbičová
  • Matematika: Mgr. Simona Urbičová
  • Prvouka: Mgr. Simona Urbičová
  • Hudební výchova: Mgr. Simona Urbičová
  • Tělesná výchova: Mgr. Simona Urbičová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Simona Urbičová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Simona Urbičová
  • 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 27. 10. 2017 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018  – vánoční prázdniny
  • 2. 2. 2018 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 29. 6. 2018 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 5. 2. – 11. 2. 2018 – jarní prázdniny
  • 29. 3. – 30. 3. 2018 – velikonoční prázdniny
  • 2. 7. – 31. 8. 2018 – hlavní prázdniny

  Dalton „Masopust“

  Preventivní program „Zdravé zoubky“

  Olympiáda – projektové vyučování

  Recitační soutěž

  Hele lidi

  Vánoční besídka

  Vánoční dílničky – společné tvoření rodičů s dětmi v předvánočním čase

  Mikuláš – projektové vyučování

  Den Slabikáře – slavnostní předávání Slabikářů

  Halloween – projektové vyučování

  Naše podzimní tvoření

  V divadle

  

  Poprvé v knihovně

  Naše první dny ve škole

  ÚNOR

  Čj: čtení – pokračujeme ve vyvozování a nácviku dalších hlásek a písmen ve Slabikáři, čteme slabiky z těchto písmen, již dohromady, čteme slova a věty s těmito písmeny po slabikách, pod každou slabikou děláme obloučky, vše čteme nahlas a s porozuměním. Trénujeme čtení trojslabičných slov s otevřenou slabikou (umyje, vypije…), jednoslabičná a dvouslabičná slova se zavřenou slabikou (pes, les, motýl…). Pracujeme s písmenkovou abecedou – skládáme slova i jednoduché věty
      – psaní – píšeme další písmena, spojujeme je do slabik a slov a píšeme první věty
  Píšeme diktáty na slabiky a slova, píšeme přepis slabik a slov
  Stále dbáme na správné sezení při psaní, na správné držení tužky a pera („špetičkový“ úchop). Postupně děti dostávají „povolení“ psát perem

  M: vyvodíme obor čísel 0-20, doplňujeme řady čísel, porovnáváme, děláme rozklad čísel, sčítáme a odčítáme v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky, počítáme s papírovými penězi

  Prv:  téma: Člověk a jeho zdraví – Spolužáci
                                                – Lidské tělo
                                                – Péče o tělo, výživa, nemoci a úrazy

  Důležité: – domácí úkoly značíme červeným puntíkem
  – každý den, prosím, kontrolujte všechny sešity a deníček na vzkazy a každý vzkaz podepisujte
  – dbáme na to, aby měly děti ořezané pastelky a tužky
  – veškeré věci chystáme spolu s dětmi, aby měly přehled o svých věcech
  – děti mají u sebe průhledné fólie se čtecí tabulkou. Tato tabulka slouží na procvičování čtení. Tabulku budu zhruba jednou za týden obměňovat, to znamená, že děti mají celý týden čas na procvičování. Na konci týdne nebo určeného období, budu zkoušet i čtení z těchto tabulek. I zde děláme obloučky. Někdy se stane, že zároveň dostanou i matematickou tabulku s příklady, pak trénujte vždy aktuální tabulku do čtení a do M.

  Co trénujeme: rozdělujeme slova na slabiky, určujeme první a poslední hlásku ve slově, dbáme na správnou výslovnost, rozšiřujeme slovní zásobu, vyprávíme si pohádky, trénujeme paměť a orientaci v prostoru – co je vpravo, vlevo, nahoře, dole, čtení denně procvičujeme a čteme po slabikách – děláme obloučky, v matematice trénujeme dopočítávání, číselné řady, porovnávání, početní úkony + – a rozklady čísel

  Vám i dětem přeji hodně trpělivosti. :-)

Poslední aktuality