1. C

 • Třída 1. C

  Třídní učitelka: Mgr. Simona Urbičová

  E-mail: simona.urbicova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 23

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

       KVĚTEN 2018

  • 4. 5. – návštěva knihovny
  • 7. 5. – ředitelské volno
  • 17. 5. – návštěva Hudebního ateliéru Mgr. Pavla Kratochvíla
  • 18. 5. – sportovní den
  • sběr papíru (celoročně)
 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj Čj M Prv
  Úterý ČJ Čj M Hv
  Středa M Čj Čj Vv
  Čtvrtek M Čj Čj Prv
  Pátek Tv Tv M Čj
  • Český jazyk: Mgr. Simona Urbičová
  • Matematika: Mgr. Simona Urbičová
  • Prvouka: Mgr. Simona Urbičová
  • Hudební výchova: Mgr. Simona Urbičová
  • Tělesná výchova: Mgr. Simona Urbičová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Simona Urbičová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Simona Urbičová
  • 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 27. 10. 2017 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018  – vánoční prázdniny
  • 2. 2. 2018 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 29. 6. 2018 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 5. 2. – 11. 2. 2018 – jarní prázdniny
  • 29. 3. – 30. 3. 2018 – velikonoční prázdniny
  • 2. 7. – 31. 8. 2018 – hlavní prázdniny

  V knihovně

  Den Země

  Dalton – Čarodějná škola

  Pěvecká soutěž – děkujeme Lucince Götzové a Adamovi Götzovi za účast a gratulujeme Nicolasovi Rotikovi za 2. místo

  Dalton – Vše o mně

  Naše výuka

  – v hudební výchově

  – v matematice (měříme)

  – velikonoční výtvarná výchova

  Dalton „Masopust“

  Preventivní program „Zdravé zoubky“

  Olympiáda – projektové vyučování

  Recitační soutěž

  Hele lidi

  Vánoční besídka

  Vánoční dílničky – společné tvoření rodičů s dětmi v předvánočním čase

  Mikuláš – projektové vyučování

  Den Slabikáře – slavnostní předávání Slabikářů

  Halloween – projektové vyučování

  Naše podzimní tvoření

  V divadle

  

  Poprvé v knihovně

  Naše první dny ve škole

  KVĚTEN

  Čj: čtení – již umíme všechna písmena, doučíme se pouze hlásky a písmena ď, ť, ň a slabiky dě, tě, ně, di, dy, ti, ty, ni, ny; slabiky už spojujeme automaticky a čteme téměř plynule, stále trénujeme, abychom docílili co nejlepšího čtení.
  Píšeme diktáty, opisy a přepisy vět.
  Stále dbáme na správné sezení při psaní, na správné držení pera („špetičkový“ úchop).

  M: hbitě sčítáme a odčítáme v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky, počítáme s papírovými penězi, umíme počítat o několik méně a více, známe jednotku délky 1m, objemu 1l a hmotnosti 1kg; učíme se sčítat v oboru čísel do 20 s přechodem desítky, postupně přičítáme k 9, 8, 7, 6… Využíváme názor, počítáme slovní úlohy.

  Prv:  – roční období
         – měsíce
         – dny v týdnu
         – hodiny
         – svátek maminek

  Důležité: – domácí úkoly značíme červeným puntíkem
  – každý den, prosím, kontrolujte všechny sešity a deníček na vzkazy a každý vzkaz podepisujte
  – dbáme na to, aby měly děti ořezané pastelky a tužky
  – veškeré věci chystáme spolu s dětmi, aby měly přehled o svých věcech
  – děti mají u sebe průhledné fólie se čtecí tabulkou. Tato tabulka slouží na procvičování čtení. Tabulku budu zhruba jednou za týden obměňovat, to znamená, že děti mají celý týden čas na procvičování. Na konci týdne nebo určeného období, budu zkoušet i čtení z těchto tabulek. I zde děláme obloučky. Někdy se stane, že zároveň dostanou i matematickou tabulku s příklady, pak trénujte vždy aktuální tabulku do čtení a do M.

  Co trénujeme: plynulé čtení, čtení s porozuměním, hbité počítání, početní aplikace

  Vám i dětem přeji hodně trpělivosti a úspěchu. :-)

Poslední aktuality