1. C

 • Třída 1. C

  Třídní učitelka: Mgr. Simona Urbičová

  E-mail: simona.urbicova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 23

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

         PROSINEC

  • 5. 12. Mikulášský den
  • 15. 12. Vánoční dílničky pro děti a rodiče od 15.00 do 17.00
  • 22. 12. Vánoční besídka 
  • Sběr papíru 
  • Sběr pomerančové a citronové kůry
 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj Čj M Prv
  Úterý ČJ Čj M Hv
  Středa M Čj Čj Vv
  Čtvrtek M Čj Čj Prv
  Pátek Tv Tv M Čj
  • Český jazyk: Mgr. Simona Urbičová
  • Matematika: Mgr. Simona Urbičová
  • Prvouka: Mgr. Simona Urbičová
  • Hudební výchova: Mgr. Simona Urbičová
  • Tělesná výchova: Mgr. Simona Urbičová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Simona Urbičová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Simona Urbičová
  • 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 27. 10. 2017 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018  – vánoční prázdniny
  • 2. 2. 2018 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 29. 6. 2018 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 5. 2. – 11. 2. 2018 – jarní prázdniny
  • 29. 3. – 30. 3. 2018 – velikonoční prázdniny
  • 2. 7. – 31. 8. 2018 – hlavní prázdniny

  Naše podzimní tvoření

  V divadle

  

  Halloween

  Poprvé v knihovně

  Naše první dny ve škole

  LISTOPAD

  Čj: čtení – Vyvodíme hlásku a písmeno P, p, U, u, I, i, čteme slabiky z těchto písmen a zkoušíme je už číst dohromady, čteme slova po slabikách a první věty s obrázky, pod každou slabikou děláme obloučky, vše čteme nahlas. Provádíme skládání a rozkládání slabik, pracujeme s písmenkovou abecedou, zkoušíme první diktáty písmen a slabik. Je potřeba vše dobře procvičovat.
  Pohádka O Popelce.
  psaní – dbáme na správné sezení při psaní, na správné držení tužky („špetičkový“ úchop), učíme se psát číslice 0, 7, 8, píšeme další písmena a spojujeme je do slabik

  M: Učíme se sčítat a odčítat v oboru čísel 0-8, doplňujeme řady čísel, porovnáváme, dopočítáváme a počítáme jednoduché slovní úkoly. Žáci mohou používat názor (počítadlo, knoflíky, číselnou osu….)

  Prv: Zopakujeme téma Podzim.
         Začínáme nové téma U nás doma – Moje rodina.

  Důležité: – domácí úkoly značíme červeným puntíkem
  – každý den, prosím, kontrolujte všechny sešity a deníček na vzkazy a každý vzkaz podepisujte
  – dbáme na to, aby měly děti ořezané pastelky a tužky
  – veškeré věci chystáme spolu s dětmi, aby měly přehled o svých věcech

  Co trénujeme: rozdělujeme slova na slabiky, určujeme první a poslední hlásku ve slově, dbáme na správnou výslovnost, rozšiřujeme slovní zásobu, vyprávíme si
  pohádky, trénujeme paměť a orientaci v prostoru – co je vpravo, vlevo, nahoře, dole, denně procvičujeme čtení slabik a prvních slov, které čteme po slabikách, v matematice trénujeme dopočítávání, číselné řady, porovnávání a početní úkony + -.

  Vám i dětem přeji hodně trpělivosti. :-)

Poslední aktuality