1. C

 • Třída 1. C

  Třídní učitelka: Mgr. Simona Urbičová

  E-mail: simona.urbicova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 23

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

         ŘÍJEN

  • sbíráme kaštany 
 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj Čj M Prv
  Úterý ČJ Čj M Hv
  Středa M Čj Čj Vv
  Čtvrtek M Čj Čj Prv
  Pátek Tv Tv M Čj
  • Český jazyk: Mgr. Simona Urbičová
  • Matematika: Mgr. Simona Urbičová
  • Prvouka: Mgr. Simona Urbičová
  • Hudební výchova: Mgr. Simona Urbičová
  • Tělesná výchova: Mgr. Simona Urbičová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Simona Urbičová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Simona Urbičová
  • 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 27. 10. 2017 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018  – vánoční prázdniny
  • 2. 2. 2018 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 29. 6. 2018 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 5. 2. – 11. 2. 2018 – jarní prázdniny
  • 29. 3. – 30. 3. 2018 – velikonoční prázdniny
  • 2. 7. – 31. 8. 2018 – hlavní prázdniny

  Poprvé v knihovně

  Naše první dny ve škole

  ŘÍJEN
  Čj: čtení – Vyvodíme hlásku a písmeno L l, E e, S s, O o, vyvodíme první slabiky z těchto písmen, čteme první slabiky a první věty s obrázky, provádíme skládání a rozkládání slabik. Pracujeme s písmenkovou abecedou, zkoušíme první diktáty písmen a slabik. Je potřeba vše dobře procvičovat.
  Pohádka O Budulínkovi.
  psaní – dbáme na správné sezení při psaní, na správné držení tužky („špetičkový“ úchop), stále provádíme uvolňovací a zobratňovací cviky, procvičujeme prvky písmen, učíme se psát číslici 1, 2, 3, 4, 5 a 6, začínáme psát první písmena (e, l, m, i, u)

  M: Porovnáváme prvky dvou skupin a učíme se znaky nerovnosti < > a rovnosti =, učíme se sčítat a odčítat v oboru čísel do 6, doplňujeme řady čísel a počítáme jednoduché slovní úkoly

  Prv: téma – PODZIM – barvy podzimu, podzimní počasí, živočichové na podzim, podzim v sadu, na zahradě, na poli a v lese

  Důležité: – domácí úkoly značíme červeným puntíkem
  – každý den kontrolujeme všechny sešity a deníček na vzkazy
  – dbáme na to, aby měly děti ořezané pastelky a tužky
  – veškeré věci chystáme spolu s dětmi, aby měly přehled o svých věcech

  Co trénujeme: rozdělujeme slova na slabiky, určujeme první a poslední hlásku ve slově, dbáme na správnou výslovnost, rozšiřujeme slovní zásobu, vyprávíme si
  pohádky, trénujeme paměť a orientaci v prostoru – co je vpravo, vlevo, nahoře, dole, denně procvičujeme čtení písmen a prvních slabik, v matematice trénujeme dopočítávání prvků, číselné řady, porovnávání a první početní úkony + -.

  Vám i dětem přeji hodně trpělivosti. :-)

Poslední aktuality