1. B

 • Třída 1. B

  Třídní učitelka: Mgr. Jana Rudolfová

  E-mail: jana.rudolfova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 23

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

  • 4. 5. Návštěva knihovny
  • 7. 5. Ředitelské volno
  • 18. 5. Sportovní den
  • Sběr starého papíru (ulice Dlouhá)
 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí Čj Čj M Prv Hv
  Úterý Čj Čj M Čj
  Středa Čj Čj M Prv
  Čtvrtek Čj M Vv
  Pátek Tv Tv Čj M
  • Český jazyk: Mgr. Jana Rudolfová
  • Matematika: Mgr. Jana Rudolfová
  • Prvouka: Mgr. Jana Rudolfová
  • Hudební výchova: Mgr. Jana Rudolfová
  • Tělesná výchova: Mgr. Jana Rudolfová
  • Výtvarná výchova: Mgr. Jana Rudolfová
  • Pracovní činnosti: Mgr. Jana Rudolfová
  • 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 27. 10. 2017 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018  – vánoční prázdniny
  • 2. 2. 2018 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 29. 6. 2018 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 5. 2. – 11. 2. 2018 – jarní prázdniny
  • 29. 3. – 30. 3. 2018 – velikonoční prázdniny
  • 2. 7. – 31. 8. 2018 – hlavní prázdniny

  ČARODĚJNICKÝ DALTON

  DIVADLO ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA

  DEN ZEMĚ – VELKÝ DVŮR

  DALTON – Masopust

  Divadelní představení Káťa a Škubánek

  Výukový program ZDRAVÉ ZUBY

  Vánoce

  Vánoční dílničky  

  Předávání Slabikáře

  Listování s Lukášem Hejlíkem

  Dalton – Halloween

  Návštěva knihovny 26. 9.

  Cvičíme s radostí

  Loutkové představení – Co loutky dovedou

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Jana Rudolfová
   Třídní učitelka