1. A

 • Třída 1. A

  Třídní učitelka: Mgr. Jitka Králíková

  E-mail: jitka.kralikova@zspohorelice.cz

  Tel.: 519 425 846

  Počet dětí: 25

  Budova: Lidická 12

  Nástěnka

       Únor

  • sběr pomerančové a citronové kůry
  • sběr papíru celoročně
  • 2. 2. 2018 – pololetní prázdniny
  • 5. 2. – 11. 2. 2018 – jarní prázdniny
  • 14. 2. 2018 – přednáška Dr. Lidmily Pekařové – Limity a rituály ve výchově aneb proč nastavujeme limity 
  • 17. 2. 2018 – školní ples
  • 21. 2. 2018 – recitační soutěž (školní kolo)
  • 21. 2. 2018 – výukový program Zdravé zuby

        Březen

  • sběr papíru celoročně
  • 2. 3. 2018 divadelní představení Káťa a Škubánek
  • 15. 3. 2018 fotografování
  • 28. 3. 2018  – pěvecká soutěž (školní kolo) 
  • 29. – 30. 3. 2018 – velikonoční prázdniny
  • sběr papíru celoročně

        Duben

  • sběr papíru celoročně
  • 24. 4. 2018 – ZUŠ – představení (muzikál)

        Květen

  • sběr papíru celoročně
  • 4. 5. 2018 – návštěva knihovny
  • 18. 5. 2018 – Sportovní den

        Červen

  • sběr papíru celoročně
  • 29. 6. 2018 – ukončení 2. pololetí, vydávání vysvědčení
  • vlastivědná exkurze (školní výlet)

   

 • 7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 9.50 – 10.35   10.45 – 11.30 11.40 – 12.25
  Pondělí M Čj Čj Prv
  Úterý Čj Čj M Vv Hv
  Středa M Čj Čj Prv
  Čtvrtek M Čj Čj
  Pátek Tv Tv M Čj
  • Český jazyk: Mgr. Jitka Králíková
  • Matematika: Mgr. Jitka Králíková
  • Prvouka: Mgr. Jitka Králíková
  • Hudební výchova: Mgr. Jitka Králíková
  • Tělesná výchova: Mgr. Jitka Králíková
  • Výtvarná výchova: Mgr. Jitka Králíková
  • Pracovní činnosti: Mgr. Jitka Králíková
  • 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018 – šk. vyučování v 1. pololetí
  • 26. – 27. 10. 2017 – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018  – vánoční prázdniny
  • 2. 2. 2018 – pololetní prázdniny
  • 1. 2. – 29. 6. 2018 – šk. vyučování v 2. pololetí
  • 5. 2. – 11. 2. 2018 – jarní prázdniny
  • 29. 3. – 30. 3. 2018 – velikonoční prázdniny
  • 2. 7. – 31. 8. 2018 – hlavní prázdniny

  Hudební ateliér

  Naše přestávky

  Pro maminky

  Dalton č. 3 – Čarodějná škola

  Kreslíme na chodník

  Divadelní představení Šíleně smutná princezna

  Pěvecká soutěž – školní kolo

  Výtvarná výchova a pracovní činnosti

  Dalton č. 2 – Vše o mně

  Dalton č. 1 – Karneval

  Zdravé zuby – preventivní program

  Divadelní představení

  Recitační soutěž – školní kolo

  ZOH v naší třídě

  Naše první vysvědčení

  Hodiny matematiky a prvouky

  Hele lidi

  Vánoční besídka ve školní jídelně

  Vánoční dílničky

  Předvánoční čas

  Mikuláš

  Listování

  Tělesná výchova

  Halloween

  Hodiny českého jazyka a matematiky


  Výtvarná výchova a pracovní činnosti


  Návštěva knihovny

  Loutkové představení – Co loutky dovedou

  Poslední aktuality

 • Učitelé

  • Jitka Králíková
   Třídní učitelka

   Ve škole v Pohořelicích působím již od roku 2003. Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň se specializací na hudební výchovu. V současné době jsem třídní učitelkou ve třídě 1. A. Mezi mé záliby patří zpěv, hra na klavír, malování, ráda sportuji a mám také ráda zvířata.